رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر ضرورت حمایت‌های اجتماعی از زنان سرپرست‌ خانوار، گفت: زنان سرپرست خانوار از گروه‌های هدف حوزه حمایت‌ اجتماعی هستند و این موضوع حداقل در دو اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی تاکید شده است.

به گزارش نیکوکار، سیدحسن موسوی چلک افزود: واقعیت این است که میزان مستمری‌های اعطا شده به زنان سرپرست خانوار که برای خانواده پنج نفره ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است، کافی نیست و این زنان عموما مشکل مسکن دارند.

وی خاطرنشان کرد: طبق سرشماری سال ۹۵، تعداد زنان سرپرست خانوار سه میلیون و ۶۰ هزار نفر است که با توجه به افزایش جمعیت این آمار اکنون بین سه و نیم تا چهار میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه حمایت از زنان سرپرست خانوار در سازمان‌های حمایتی مسبوق به سابقه است، اضافه کرد: همه زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت مالی نیستند. یک میلیون و ۳۰۰ هزار زن سرپرست خاوار تحت پوشش کمیته امداد و کمتر از ۳۰۰ هزار نفر نیز تحت پوشش بهزیستی و مستمری‌بگیر هستند.

موسوی چلک تصریح کرد: حمایت‌های مالی از زنان سرپرست خانوار به صورت مستمری، موردی یا تلفیقی است. مستمری زنان سرپرست خانوار براساس بعد خانوار از یک نفر تا پنج نفر متفاوت است اما این مستمری‌ها، ارقام بالایی نیست.

وی ادامه داد: مستمری‌ها در لایحه بودجه دولت ۲۵ درصد رشد داشت و با این وجود بازهم سازمان برنامه و بودجه در قالب بخشنامه‌ای، این مستمری‌ها را در قالب ماده قانونی افزایش داد تا ماهانه برای خانواده یک نفر ۳۰۰ هزار تومان و برای خانواده پنج نفره یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باشد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: بخش دیگری از حمایت های زنان سرپرست خانوار در قالب حمایت از اشتغال آنان، اعطای تسهیلات اشتغال، خرید لوازم کار و پرداخت هزینه اجاره محل کار است و همه آنان بیمه پایه نیز دارند. کمک‌های درمانی و تحصیلی نیز بر حسب منابع پرداخت می‌شود.

موسوی چلک افزود: حمایت از زنان سرپرست خانوار ضروری است و به مشارکت‌ها نمی‌توان به عنوان منبع پایدار نگاه کرد بلکه این امر به ویژه در بحران‌ها، وظیفه حاکمیت است. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت باید مستقیم حمایت‌ها را انجام دهد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز گفت: هنگام ورود زنان سرپرست خانوار به حوزه پوششی بهزیستی و کمیته امداد، پرونده برای آنان تشکیل می‌شود و از آنجا هر خانواده با یک مددکار اجتماعی مرتبط می‌شود و از این طریق به حوزه هایی مانند بیمه معرفی می‌شوند.

موسوی چلک تاکید کرد: مددکار اجتماعی بیشترین اشراف اطلاعاتی را در مورد پرونده‌های زنان سرپرست خانوار دارد.

وی ادامه داد: نباید از ظرفیت های مردمی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها نیز غافل شد. به طور مثال با استفاده از این ظرفیت ها می توان از مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار حمایت کرد یا بازارها می‌توانند تولیدات این زنان را خریداری کنند.

موسوی چلک گفت: همچنین زنان سرپرست خانوار که بیماری خاصی داشته باشند، حمایت‌های ویژه‌تری می‌خواهند. اما تمام این خدمات حمایتی مستلزم این است که در عین حال کرامت زنان سرپرست خانوار حفظ شود.

براساس اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اموری مانند ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست را انجام دهد و براساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/