دبیرکل فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی گفت: اگر همه مددکاران اجتماعی به عنوان یک گروه واحد کار کنند و مددکاران اجتماعی بتوانند فلسفه خودشان را پیاده کنند، در این صورت کار این گروه بسیار موثرتر خواهد شد.

به گزارش نیکوکار، دکتر روری تروئل در آیین افتتاحیه سومین کنگره بین‌المللی و سی و پنجمین همایش ملی مددکاری اجتماعی ایران افزود: مددکاران اجتماعی باید به صورت گروهی کار کنند تا نقاط ضعف آینده را بهتر شناسایی کنند و هر شش ماه تشخیص و تجربیات خودشان را به شهرداری ها گزارش دهند تا برای جلوگیری از بحران های آتی موثر باشد تا بتوانند به خوبی از مردم پشتیبانی کنند.

وی با اشاره به روز جهانی مددکاری اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر همه مددکاران اجتماعی به عنوان یک گروه واحد کار کنند و مددکاران اجتماعی بتوانند فلسفه خودشان را پیاده کنند، در این صورت کار این گروه بسیار موثرتر خواهد شد.

تروئل تصریح کرد: مددکاری اجتماعی زمانی برای یادگیری و اهمیت ارتباطات اجتماعی و توسعه ارتباطات است پس مددکاران اجتماعی باید اطلاعات را برای توسعه همه اطلاع رسانی کنند.

وی ادامه داد: مددکاران اجتماعی تلاش جدی می‌کنند تا در موضوعات مختلف به همه افراد جامعه کمک کنند بنابراین نباید هیچ مساله ای را نادیده بگیریم. داشتن برنامه برای توسعه کسب و کارها و امکانات پزشکی بسیار مفید است تا افراد جامعه در زندگی خوشبخت باشند و این به ما می گوید این مسایل بسیار مهم است.

دبیرکل فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی گفت: تجربه مددکاران اجتماعی در جهان بسیار مهم است و به همه کمک می کند و ما باید به کودکان در جوامع مختلف که آسیب پذیر هستند نیز بیشتر توجه کنیم.

وی تصریح کرد: باید عقیده داشته باشیم به صورت منسجم در یک سازوکار فعالیت کنیم و چالش ها ر ا بشناسیم تا مشکلات را حل کنیم، به مددکاران اجتماعی اعتقاد داریم و چشم انداز خوبی دارند چون حمایت از افراد آسیب پذیر را انجام می دهند. همه باید به مددکاران اجتماعی برای مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی کمک کنیم.

وی ادامه داد: ما از تجارب شما استفاده می کنیم همچنین از تجارب شما را با دیگر کشورهای جهان استفاده خواهیم کرد چون دیگر کشورها هم با مشکلات و آسیب های اجتماعی مواجه هستند و باید با استفاده از تجارب همه کشورها یک رویداد را داشته باشیم چون می تواند مددکاری اجتماعی را مشعشع کند.

به گزارش ایسنا، دکتر آناماریا کمپنینی رییس انجمن جهانی مدارس مددکاری اجتماعی نیز در آیین افتتاحیه سومین کنگره بین‌المللی و سی و پنجمین همایش ملی مددکاری اجتماعی ایران افزود: نقش مددکاران اجتماعی فوق العاده مهم است اگر بتوانیم شرایط مسالمت آمیزی را ایجاد کنیم به نفع همه است و برای همه کسانی که این شرایط مهم است می توانیم نقش مددکاران اجتماعی را به خوبی تبیین کنیم و وضعیت خوبی را برای تمام افراد جامعه ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مددکاران اجتماعی خط مقدم حوزه آسیب های اجتماعی هستند و عملکرد آنها بسیار مهم است و بی عدالتی افراد را می تواند حل و فصل کند و در یک حقیقت یک ذهنیتی را روی مردم ایجاد کنیم تا بتوانیم با مسایل مواجه شویم و خدمات را به شبکه های اجتماعی ارائه دهیم تا رویکرد های اجتماعی را پیاده سازی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: مددکاران اجتماعی باید از افراد حمایت ویژه کنند تا به حقوق خودشان برسند این به عنوان حمایت از اعضای جامعه محسوب می شود و این به تصمیمات در جوامع مختلف ارتباط دارد و ما باید از این رویه ها به خوبی استفاده کنیم تا در حقیقت یک تغییر اجتماعی مثبت به صورت فزاینده داشته باشیم.

وی اضافه کرد: مددکاران اجتماعی باید متعهد باشند که نظر سیاستگذاران و عموم را در حقیقت جلب کنند و کار مددکاری اجتماعی خیلی مهم است و باید شرایط را به گونه ای بینند تا به مردم بیشتر کمک کنند.

وی گفت: باید مددکاری اجتماعی را به نفع افراد جامعه پیاده سازی کنیم و باید ارتقای آموزش مددکاری را در برنامه کاری خود داشته باشیم و با گروه های دیگر یک ارتباط اساسی داشته باشند. ما می توانیم از رسانه های اجتماعی برای برابری اجتماعی هم استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: ما باید ورود کارآفرینان به حوزه مددکاری اجتماعی را هم مدنظر داشته باشیم ، چشم انداز سیاستگذاران را در قالب یک فرایند مهندسی هم ببینیم، چون این ارتباط به مددکاری اجتماعی و نقش دولت در رابطه با سیاستگذاری مرتبط است تا رفاه اجتماعی و اقتصادی برای افراد جامعه ایجاد شود به خصوص مسئولیت اجتماعی و افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق خودشان را تبیین خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مددکاران اجتماعی باید بسیار هوشیار باشند و مشاهدات اجتماعی را انجام دهند، اظهار کرد: ایمنی مددکاران اجتماعی هم بسیار مهم است.

 

منبع: ایسنا

انتهای پیام/