به خاطر میز و سمت بر هم نتازیم اگر اختلاف سیاسی و جناحی هم داریم با ریختن آبروی افراد و خراب کردن طرف مقابل خود را بی تقصیر نشان ندهیم.

به گزارش نیکوکار، گفتمان سیاسی جدیدی نیاز داریم. جوانان راه‌گشای این گفتمان هستند، آن چیزی که مشکل جامعه امروز ماست همین تقسیم‌بندی‌های جناحی و حزبی است. مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند بنده دعوای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را قبول ندارم و این تقسیم‌بندی‌ها را غلط می‌دانم، پس چرا ما همچنان شاهد این‌گونه تفکرات در سیستم هستیم. مردم باید راضی باشند و نتیجه خدمت را ببینند. به محتوی توجه کنیم.

اختلاف نظر و عقیده اشکال ندارد، انتقاد سازنده هم همینطور، اما حرمت بزرگان را حفظ کنیم، به همدیگر تاخت نکنیم، به خاطر میز و سمت بر هم نتازیم. آفت امروز جامعه ما از بین رفتن اخلاق است، اگر اختلاف سیاسی و جناحی هم داریم با ریختن آبروی افراد و خراب کردن طرف مقابل خود را بی تقصیر نشان ندهیم.

این پست‌ها، سمت‌ها و میزها آنقدر ارزشمند نیستند که اخلاق را زیر پا گذاشته، این میزها می‌گذرند، باید قدردان دولتمردان خدمتگزار باشیم.

دکتر کامبیز مهدی‌زاده

انتهای پیام/