مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مورد طرح جدید این سازمان برای ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: این طرح امسال «خانواده محور» بوده و کودکان شناسایی شده بلافاصله وارد فرایند توانمندسازی می‌شوند.مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مورد طرح جدید این سازمان برای ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: این طرح امسال «خانواده محور» بوده و کودکان شناسایی شده بلافاصله وارد فرایند توانمندسازی می‌شوند.

به گزارش نیکوکار، محمود علی‌گو، با بیان اینکه طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که امسال از سوی سازمان بهزیستی اجرا می شود با طرح‌های سال‌های پیشین تفاوت زیادی دارد، گفت: در سال‌های قبل روند اجرای این طرح به این شکل بود که کودکان جمع‌آوری شده و به مراکز آورده می‌شدند و سپس دوباره به سطح شهر باز می‌گشتند.

وی با بیان اینکه رویکرد امسال سازمان بهزیستی برای اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان «خانواده محور» است، اظهار کرد: یعنی به اعتقاد ما کودکی که در خیابان است مقصر نیست، چراکه دچار ظلم شده و توسط باندها به استخدام در آمده است یا اینکه پدرو مادرش در شرایط مالی هستند که کودک مجبور به کار کردن است.

مدیر کل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه این طرح به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد تصریح کرد: ما هم به عنوان دستگاه حمایتی موظفیم که از کودک و خانواده‌اش حمایت کنیم، به همین دلیل در این دوره کودکان بعد از شناسایی در صورتی که جزو اتباع ایرانی بودند بلافاصله وارد پروژه توانمندسازی می‌شوند.

منبع: ایسنا

 

انتهای پیام/