برخی از افرادی که وابسته به جریان های سیاسی خاص و یا از جمله آقازاده ها هستند، اخیرا پایشان با احکام رییس ستاد عتبات عالیات باز شد.

به گزارش نیکوکار، اخیرا با احکام پلارک پایشان به ستاد عتبات عالیات باز شد. پلارک رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات، در حکمی کامبیز مهدی زاده داماد رییس جمهور را به عنوان مشاور امور برنامه ریزی و اجرایی خود در این ستاد منصوب کرد.

پلارک در حکم دیگری عطالله خسرويان را نیز به عنوان مشاور امور اقتصادی منصوب کرده است که صحبت هایی در مورد فعالیت های اقتصادی گوناگون وی به گوش می رسد.

حال باید از رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات این سوال را پرسید که انتصاب این افراد آن هم به عنوان مشاور چه ضرورتی داشته است.

انتهای پیام/