معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) گفت: بنیاد برکت امسال در حوزه اشتغال زایی هدف گذاری ایجاد ۵۵ هزار طرح اشتغال زایی برنامه ریزی کرده که با ایجاد این ۵۵ هزار طرح ۱۶۵ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

به گزارش نیکوکار، رضا راضی زاده معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، درباره هدف گذاری ایجاد شغل توسط بنیاد برکت در سال ۹۹ که به نام جهش تولید نام گذاری شده است توضیحاتی ارائه کرد و گفت: بنیاد برکت امسال در حوزه اشتغال زایی هدف گذاری ایجاد ۵۵ هزار طرح اشتغال زایی برنامه ریزی کرده که با ایجاد این ۵۵ هزار طرح ۱۶۵ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

راضی زاده در ادامه گفت: اشتغال زایی بنیاد برکت در قابل طرح‌های خرد و خانگی اجتماع محور و طرح‌های بنگاه محور است. مدل اول اشتغال زایی بنگاه محور است که با بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی همکاری می‌کنیم و دیگری حمایت از اشتغال‌های خرد و خانگی است.

معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) گفت: این ۵۵ هزار طرح با اولویت کسب و کار‌های آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا است. عمدتا هدف ما کسب و کار‌های کوچک آسیب دیده است.

راضی زاده در ادامه بیان کرد: برای این ۱۶۵ هزار شغل که در قالب ۵۵ هزار طرح امسال اجرا خواهد شد ۲ هزار ۲۰۰ میلیارد سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. در زمینه جهش تولید هم سال قبل ۳۰ هزار طرح اشتغال زایی ایجاد کردیم و امسال این امر دو برابر شده است که به دلیل نام گذاری امسال به نام جهش تولید بوده است.

معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) گفت: با اجرای این طرح‌ها کمک به تولید گوشت کشور خواهد شد. همچنین زمینه تولید آبزیان، صنایع دستی و فرش دستباف نیز جهش مناسبی را در تولید خواهیم داشت.

منبع: میزان

انتهای پیام/