معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تحت پوشش بودن ۲۴۵ هزار خانوار زن سرپرست از سوی این سازمان اعلام کرد: ۴۰ هزار خانواده زن سرپرست در صف دریافت مستمری بهزیستی قرار دارند.

به گزارش نیکوکار، حبیب الله مسعودی فرید افزود: سالهاست که توانمندسازی زنان سرپرست خانوار انجام می شود و اکنون نیز روی برنامه پیشگیری از زن سرپرست شدن خانوارها کار می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد عللِ زن سرپرست بودن خانواده ها، درگذشت همسر است؛ مهمترین علت مرگ و میر شوهران این زنان نیز بیماری های قلبی و عروقی، سرطان و تصادفات است اگر بتوانیم روی این عوامل کار کنیم یا اینکه حداقل سن مرگ را از طریق راهکارهایی مانند شناسایی به موقع سرطان ها و کاهش تصادفات جاده ای به تاخیر بیاندازیم، وضعیت خانواده ها بهتر می شود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: سیاست های تامین اجتماعی فراگیر است و اگر بتوانیم سیاست های فراگیر بیمه ای را به کار گیریم تا هر فرد شاغلی هنگام مرگ، حقوقی به خانواده اش ش تعلق گیرد، وضعیت خانواده های زن سرپرست بهتر می شود اما متاسفانه این افراد اگر هنگام مرگ در استخدام دولتی و لشگری نبوده یا تحت پوشش بیمه نباشند آنگاه در شرایط سختی قرار می گیرند.
مسعودی فرید تاکید کرد: اگر بیمه های اجتماعی فراگیر شوند آنگاه از «زن سرپرست شدن خانواده» پیشگیری می شود و فشار کمتری به نهادهای حمایتی مانند بهزیستی وارد می شود.
وی یادآور شد: ۲۴۵ هزار زن سرپرست خانواده با افراد تحت تکفل خود تحت پوشش بهزیستی هستند و بیش از ۴۰ هزار خانواده پشت نوبت داریم که در صورت تامین منابع، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
مسعودی فرید خاطرنشان کرد: اگر هر خانواده زن سرپرست را به طورمیانگین سه نفر در نظر بگیریم برای تحت پوشش قرار گرفتن ۴۰ هزار خانوار پشت نوبتی برای مستمری ماهانه ۴۰۰ هزار تومان حداقل به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان نیاز است.
وی اظهار داشت: باید توجه داشت که قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی به هزینه های دیگری نیاز دارد به طورمثال آنها سرمایه کار و ودیعه مسکن می خواهند.

 

منبع: ایرنا

 

انتهای پیام/