معاون دفتر كودكان و نوجوانان بهزیستی كشور از افزایش جامعه هدف سازمان متبوعش در نتیجه سخت شدن شرایط اقتصادی کشور خبر داد.

به گزارش نیکوکار، احمد خاكی معاون دفتر كودكان و نوجوانان بهزیستی كشور با بیان اینکه وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه به افزایش تعداد افراد تحت پوشش بهزیستی انجامیده است، گفت: وقتی فقر اقتصادی یا آسیب های اجتماعی شکل بگیرد جامعه هدف بهزیستی از نوزاد، کودک، نوجوان و غیره بیشتر می شود.

وی با تاکید بر اینکه در سال اخیر شیرخوارگاه های کشور نیز با افرایش نوازد مواجه شده اند، افزود: البته این افزایش جامعه هدف بهزیستی خیلی زیاد و چشم گیر نیست.

خاکی ادامه داد: به علت آسیب های اجتماعی که برای مادران و بدسرپرستی که رخ می دهد این نسبت افزایش یافته است.

منبع:میزان

انتهای پیام/