رئیس ندامتگاه شهرری گفت: یکی از نیکوکاران تهرانی با حضور در ندامتگاه شهر ری، چهار مددجوی بدهکار را آزاد کرد.

به گزارش نیکوکار، به گزارش روز شنبه اداره کل زندان های استان تهران، مهدی محمدی افزود: یکی از نیکوکاران استان که نخواست نامش اعلام شود، با حضور در این ندامتگاه، پس از شناسایی و بررسی پرونده قضایی مددجویان زمینه آزادی چهار مددجو را فراهم کرد.

وی با تقدیر از این نیکوکار و با اشاره به تاثیر حمایت خیران و نیکوکاران در پیشبرد فعالیت های اصلاحی و تربیتی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، گفت: نیکوکاران سرمایه‌های ارزشمندی هستند که نگاهشان فراتر از چارچوب زندگی‌ است و از فاصله های دور همراه می‌شوند تا درهای بسته را بگشایند و به انسان‌های دردمند حیاتی دوباره بخشند.

بر اساس این گزارش، نیکوکاران می توانند برای آزادی زندانیان نیازمند با ستاد دیه استان تهران یا واحدهای مددکاری ندامتگاه ها تماس بگیرند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/