کد خبر: 2039

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز آسیب های اجتماعی آنقدر فراگیر شده و از حدومرزها عبور کرده که همه آحاد جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. آسیب های اجتماعی فقیر و غنی، معلم و روحانی و غیر نظامی نمی شناسد و از طبقات خاص یک جامعه عبور کرده و بیخ گوش همه ما است.

به گزارش نیکوکار، علیرضا کاظمی در افتتاحیه همایش ملی علمی آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بوشهر با تاکید بر برنامه ریزی دقیق برای اثربخشی فعالیت ها عنوان کرد: ما نیاز به تبیین سیاست ها، یک درک مشترک و انسجام تیمی داریم که واقعا در این ۶ ماه اخیر اتفاق افتاد، و هرچند که دوستان زحمت‌ بسیار کشیدند ولی نیاز بود تا با این همایش با برنامه ریزی به یک درک‌ مشترک برسیم و امیدواریم‌ با اجرای این برنامه ها گامی مهم‌ برداریم.

وی افزود: کارگاه های خوبی که در روز دوم پیش بینی شده هم افزایی خوبی را در حوزه تربیتی ایجاد خواهد کرد.

این مسئول بیان کرد: نقشه راه و فعالیت هایمان را برای یک دوره کوتاه مدت و میان‌مدت ترسیم‌ کرده ایم و این‌ مسئله ای است که‌ در این همایش به آن دست خواهیم‌ یافت.

معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: مقام معظم رهبری به سه نکته کلیدی اشاره کرده اند که ما ‌۲۰ سال در این حوزه عقب هستیم و نیاز به یک تلاش جهادی برای جبران عقب افتادگی های گذشته داریم.

کاظمی تصریح کرد: امروزه آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین اولویت های کشور و بزرگترین مشکل مورد توجه‌ دست اندرکاران نظام و به طور ویژه نظام تعلیم و تربیت به عنوان مهم ترین و موثرترین دستگاه فرهنگی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: نکته دوم که رهبری اشاره کرده اینکه برای مبارزه با آسیب های اجتماعی حتی کسانی که به دین اسلام اعتقادی ندارند، اگر ایران را قبول دارند باید برای با همه توان وارد میدان شوند.

این مقام مسئول عنوان کرد: امروز آسیب های اجتماعی آنقدر فراگیر شده و از حدومرزها عبور کرده که همه آحاد جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. امروز خانواده ای نیست که از آسیب های روانی و اجتماعی رنج نبرد، امروز آسیب های اجتماعی فقیر و غنی، معلم و روحانی و غیر نظامی نمی شناسد؛ از طبقات خاص یک جامعه عبور کرده و بیخ گوش همه ما است. اگر قرار باشد برای آسیب های اجتماعی فکری بکنیم نیاز به شکل گیری نهضت پیشگیری از آسیب های اجتماعی داریم.

علیرضا کاظمی افزود: این مفهوم کلام مقام معظم رهبری است، امروز ما با طرح های “نماد” و “یاریگران زندگی‌” می خواهیم‌ نهصت ملّی پیشگیری از آسیب های اجتماعی را راه اندازی کنیم. نکته دیگری که مقام معظم رهبری اشاره دارند اقدامات اثربخش بوده که شاه بیت تحقق سند تحول بنیادین است.

وی بیان کرد: مهم ترین استراتژی مقام عالی وزارت در تحقق سند تحول بنیادین و پیاده سازی اهداف متعالی سند که آموزش و پرورش نیز بر این موضوع تکیه دارند و آن را دنبال می کنند و ما باید از مجموعه فعالیت های انجام شده به دنبال حصول نتیجه باشیم. این‌ موضوع آنقدر اهمیت دارد که ما نمی توانیم بحث سند تحول بنیادین را بدون اطمینان از سلامت روانی و اجتماعی دانش اموزان دنبال کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: برای اینکه مهارت های سازه ای و پایه ای به ویژه در دوره ابتدایی شکل بگیرد نیاز به تغییر نگرش هم‌ در خارج و هم در درون سیستم آموزش و پرورش داریم. تغییری ک در درون و در درجه اول به آن نیاز داریم پرداختن به ریشه ها و عوامل بروز آسیب های اجتماعی و تهدیدات سلامت‌ روان دانش اموزان است.

این مسئول تاکید کرد: همانطور که می دانید آسیب های اجتماعی دلایل مختلف و عوامل پیچیده و متعددی دارد که عوامل اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین ها، و عوامل اجتماعی و خانوادگی، مسائل فرهنگی و فضای بی در و دروازه مجازی که امروز آسیب های زیادی را به همکاران و دانش آموزان ما وارد می کند.

وی اظهار کرد: صاحب نظران تربیت و کارشناسان اصلی ترین عامل آسیب های اجتماعی را مشکلات و معضلاتی که در خانواده شکل می گیرد و پس از آن فقدان‌ مهارت های لازم و آگاهی دانش آموزان در برابر این آسیب ها می دانند.

کاظمی تصریح کرد: ما نمی توانیم‌ همه آسیب ها را محو کنیم بلکه‌ نیاز است توانمندی های لازم در برخورد و رویارویی با آنها را کسب کنیم، این هنر ما است و البته نگرش دیگری که به نظرم ‌باید شکل بگیرد و یکی از آسیب های جامعه محسوب می شود، به ویژه در نظام ‌تعلیم و تربیت که نوع نگرش به فعالیت های فرهنگی است که آن را یک فعالیت هزینه بر و دیر بازده می بینند و تمایلی به سرمایه گذاری در این حوزه ندارند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: باید بدانیم که ۱۲ سال زمان‌ نیاز است تا بتوانیم یک انسان تحویل جامعه بدهیم و این طراحی یک ساختار علمی است که با اجرای یک و یا دو برنامه انجام نمی شود.

این مسئول افزود: زمانی می توانیم برای آسیب های اجتماعی فکری کنیم‌ که‌ نگرش ها تغییر کند و در کنار هم دست به دست هم دهیم‌ تا اقدامات موثری انجام داده و نتایج اثر بخشی را شاهد باشیم. در حال حاضر دو برنامه محوری و استراتژیک با رویکرد اثربخشی دنبال می شود و مورد تاکید است، اول طرح یاریگران زندگی‌ با رویکرد مشارکتی که ایده و فکر سردار مومنی بود، باید با استفاده از ظرفیت های تشکیلاتی و چهره های موثر مدرسه شامل تشکل های دانش آموزی و نقش پذیری دانش آموزان که مهمترین رویکرد تربیتی در کسب مهارت های لازم است و همچنین با پشتیبانی های مهم و خوب ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان‌ امور اجتماعی کشور که مسئولیت آسیب های اجتماعی در سطح کشور را بر عهده دارند.

وی تاکید کرد: باید دانش آموزان را ترغیب کرده و با تنظیم کارگاه ها، کانون های خوبی را در مدارس بیاوریم‌ تا خود بچه‌ها مسئول رصد، تبیین و توصیف آسیب های اجتماعی در فضای مدرسه هایشان باشند.

کاظمی عنوان کرد: طرح دوم نماد یا نظام یکپارچه مراقبت از سلامت دانش آموزان و بحث آسیب های اجتماعی است که در حال پشت سر گذاشتن یک دوره چند ساله است اما امسال با رویکرد اثربخشی دنبال می شود. کاری که امسال انجام شده اگرچه رویکرد اصلی طرح نماد درمانی و مداخله فوری در آسیب های اجتماعی در میان دانش آموزان است اما یک بسته کامل‌ تربیتی شامل غربالگری، ارجاع، مددکاری و استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها در آن قرار داده شده است.

این مقام مسئول یادآور شد: امسال برای اینکه طرح به نتیجه‌ بهتری برسد میز نماد را راه انداختیم و از همکاران‌ تربیتی خواهش می کنیم که‌ میز نماد را جدی گرفته و موضوع را به شکل جدی تری دنبال کنند. همه دستگاه ها باید پای کار رسیدگی و مددکاری و خدمات مربوط به آسیب های اجتماعی در فضای آموزشی باشند.

 

منبع: ایسنا

انتهای پیام/