رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۹۸ درصد مددجویان بهزیستی بسته حمایت معیشتی را دریافت کردند و برای ارائه این بسته به بقیه مددجویان نیز در حال بررسی و رایزنی هستیم.

به گزارش نیکو کار، وحید قبادی دانا پرداخت بسته حمایت معیشتی دولت به مددجویان بهزیستی با افزایش قیمت بنزین آغاز شد اما شبهاتی در تخصیص آن به خانواده ها وجود دارد که آیا این بسته به آنان اختصاص می یابد یا نه؛ بنابراین این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۸۸ هزار خانوار از سازمان بهزیستی کشور، مستمری دریافت می کنند که از این میزان یک میلیون و ۳۲ هزار خانوار بسته حمایت معیشتی را دریافت کردند؛ بنابراین اغلب خانوارهای تحت پوشش بهزیستی بسته حمایت معیشتی را دریافت کردند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: چرایی دریافت نکردن بسته حمایت معیشتی دو درصد بقیه مددجویان بهزیستی را نیز بررسی کردیم. این افراد به دلایل مختلف در دسته مستمری بگیران دولت قرار نگرفته اند.

وی توضیح داد: در حال تعامل هستیم تا یارانه ۲۵ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی برقرار شود؛ در صورت تحقق این امر بسته حمایت معیشتی به آنان تعلق خواهد گرفت.

قبادی دانا افزود: سه درصد بقیه مددجویان بهزیستی نیز که بسته حمایت معیشتی را دریافت نکرده بودند، از جمله افرادی هستند که با توجه به آزمون وسع، یارانه آنان قطع شده بود؛ سازمان بهزیستی کشور در حال بررسی وضعیت این افراد در معاونت رفاه اجتماعی است که علت آن مشخص شود.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/