معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از آغاز ساماندهی کودکان زباله‌گرد خبر داد و گفت: این کودکان پس از شناسایی در مراکز بهزیستی پذیرش می‌شوند و در صورت نیاز به مراکز درمانی ارجاع داده می‌شوند.

حبیب‌الله مسعودی فرید با اشاره به اجرای طرح ساماندهی کودکان زباله‌گرد در مراکز سازمان بهزیستی اظهار کرد: این طرح در راستای حمایت از این کودکان انجام خواهد شد و در همین زمینه ظرفیتی برای پذیرش این کودکان در مراکز بهزیستی ایجاد شده است.

وی با اشاره به جلسات متعدد سازمان بهزیستی کشور با شهرداری تهران در مورد ساماندهی کودکان زباله‌گرد تصریح کرد: در این زمینه بنا داریم در یک زمابندی مشخص کودکان زباله‌گرد را پذیرش و ساماندهی کنیم ضمن اینکه کودکانی که پس از پذیرش نیاز به فرایند درمانی داشته باشند به مراکز درمانی ارجاع داده خواهند شد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه برای اجرای طرح‌های ساماندهی کودکان کار و خیابانی و همچنین کودکان زباله‌گرد نیاز به اعتبار و بودجه است، یادآور شد: با گذشت بیش از ۶ ماه از سال ۹۸، فقط ۳۰ درصد از اعتبارات حوزه کودکان تخصیص یافته است و ادامه روند مشکلاتی را برای حوزه کودکان به وجود خواهد آورد اما با تمام این شرایط سازمان بهزیستی اقدامات خوبی در حوزه کودکان انجام داده است.

مسعودی فرید متذکر شد: ۸۵ درصد کودکان کار و خیابانی از اتباع بیگانه هستند و مجوز و اوراق هویتی ندارند؛ یکی از مشکلات در خصوص ساماندهی کودکان این مورد است که نیاز به ورود جدی اداره اتباع وزارت کشور دارد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: هم‌اکنون شهرداری تهران دو ساختمان را برای پذیرش کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده و سازمان توانسته است تعدادی از کودکان کار و خیابانی را در این مراکز پذیرش و نگهداری کند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/