کد خبر: 13965

به گزارش خبرنگار نیکوکار، عکس روز ۳۰ اردیبهشت ماه نیکوکار به خانه سالمندان اختصاص یافته است.