سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر ۱۳۷ هزار نفر افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید پشت‌نوبت برای دریافت حق پرستاری و مددکاری هستند که از این تعداد حدود ۷۴ هزار نفر جزو چهار دهک اول قرار دارند که یکی از مهمترین اولویتهای سازمان بهزیستی حمایت از این چهار دهک است.

به گزارش نیکوکار، علیرضا انجلاسی با بیان اینکه ۱۳۷ هزار فرد دارای معلولیت برای دریافت حق پرستاری و حق مددکاری به عنوان پشت نوبتی در سامانه بهزیستی ثبت شده‌اند، اظهار کرد: ۷۴ هزار نفر از این افراد جز چهار دهک اول قرار دارند که یکی از شاخص‌های اولویت دار سازمان بهزیستی این چهار دهک هستند و مابقی این تعداد دهک‌های بالای چهار را شامل می‌شوند؛ این در حالیست که پشت نوبتی حق پرستاری افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی هر ماه صفر می‌شود و در این زمینه پشت نوبتی وجود ندارد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ماده ۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر اینکه «سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام کند یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم نهاد) ارائه کند، گفت: این ۱۳۷ هزار نفر افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند که طبق ماده ۷ قانون باید تحت پوشش قرار گیرند. سازمان بهزیستی نیز براساس منابع مالی در اختیار و با همت دولت  سعی در تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی حق پرستاری و مددکاری دارد.

انجلاسی در پاسخ به این سوال که به چه میزان بودجه برای به صفر رساندن پشت‌نوبتی‌های حق پرستاری نیاز است؟ بیان کرد: به دنبال سرانه‌ای که در تصویب‌نامه هفته گذشته مصوب شد، حق پرستاری از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان رسیده و به عبارتی باید این ۱۳۷ هزار نفر ماهانه یک میلیون و دویست هزارتومان دریافت کنند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

ارسال نظر