مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران پوشش بیمه‌ای خدمات بیمه درمانی معتادین مواد مخدر را تشریح کرد و گفت: تعرفه‌های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۹۹ ملاک پرداخت هزینه‌های درمان اعتیاد از سوی سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

به گزارش نیکوکار، دکتر حنان حاجی محمودی به پوشش بیمه‌ای خدمات بیمه درمانی معتادین مواد مخدر اشاره کرد و گفت: براساس دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات بیمه درمانی معتادین مواد مخدر از سوی شورای عالی بیمه سلامت و تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان در بخش دولتی و خصوصی براساس تصویب هیئت وزیران، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل ۷۰ درصد تعرفه مصوب بخش دولتی است.

وی با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات درمانی به معتادان مواد مخدر و روانگردان به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می‌شود، افزود: همچنین براساس این مصوبه سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد معادل ۹۰ درصد تعرفه مصوب بخش دولتی است.

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، ادامه داد: هزینه دارو نیز طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو بر اساس فاکتور خرید و متناسب با قوانین پوشش بیمه‌ای از بیمه و بیمار دریافت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه‌های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۹۹ ملاک پرداخت هزینه‌های درمان اعتیاد از سوی سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود، تصریح کرد: خدمات ارائه شده در مراکز اجتماع درمان مدار و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

حاجی محمودی بیان کرد: مراکز درمان خدمات درمان اعتیاد شامل مراکز طرف قرارداد ارائه خدمات درمان اعتیاد، مراکز سرپایی و واحد درمان وابستگی به مواد با داروهای آگونیست دولتی، غیردولتی و خصوصی درمان اعتیاد در بخش دولتی و مراکز کاهش آسیب دارای واحد درمان وابستگی به مواد با داروهای آگونیست که دارای مجوز فعالیت از وزارت یا سازمان بهزیستی کشور باشند، هستند.

وی در خاتمه اظهار کرد: تعداد ۱۳۸ مرکز دولتی و ۱۹۸  مرکز خصوصی و عمومی غیردولتی طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت هستند؛ به طوری که جمعیتی بالغ بر ۲۶ هزارو ۵۲۴ نفر تحت پوشش این سازمان بوده و تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال برای این گروه هزینه شده است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/