روانپزشک و کارشناس اعتیاد گفت: وجود فضای صمیمی، محکم و دوستانه و نیز دلبستگی و تعهد بین اعضای خانواده، ضمن تقویت اعمال مثبت، از انحراف فرزندان به رفتاری نابهنجار از جمله مصرف مواد مخدر جلوگیری می‌کند.

به گزارش نیکوکار، دکتر علیرضا نوروزی با تاکید بر اینکه روی آوردن به مصرف مواد مخدر و اعتیاد علت های مختلفی در بین اقشار مختلف جامعه دارد، افزود: نوع روابط با گروه همتا، خانواده، مدرسه و غیره نیز می تواند از دیگر عوامل شروع مصرف مواد مخدر یا پیشرفت و نیز گرفتار شدن در دام اعتیاد باشد.

وی اظهار داشت: آلودگی به مواد مخدر در بین افراد و سنین خاص متفاوت است که در این میان جنبه های اقتصادی و اجتماعی، توسعه نیافتگی، عدم دسترسی به امکانات و شرایط نامناسبی که افراد آسیب پذیر در آن قرار دارند، نقش مهمی در روی آوردن به سمت مصرف مواد مخدر دارد.

نوروزی با بیان اینکه اعتیاد در دیگر گروهای اجتماعی که آسیب پذیر نیستند و به نیازهای پایه زندگی این دسته پاسخ داده شده متفاوت با اقشار آسیب پذیر است، تصریح کرد: در این دسته افراد مسائل خانوادگی خود فرد و ارزش های خانوادگی که فاقد استاندارهای لازم هستند از دیگر علل این برای روی آوردن به مصرف مواد مخدر است.

نوروزی با تاکید بر اینکه خانواده ها باید سعی کنند با تشویق رفتارهای مثبت اعضای خانواده موجب دلبستگی هرچه بیشتر فرد به فرد خانواده با یکدیگر شوند، گفت: در این صورت کشش افراد به سمت مسائل منفی و حتی اعتیاد کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه خانواده ها در ایجاد سلامت روحی و روانی فرزندان نقش بسزایی دارند، افزود: در این میان استرس، اضطراب و مشکلاتی از قبیل کم توجهی نیز می تواند هر یک از اعضا خانواده را به سمت مسائل منفی سوق دهد.

این روانپزشک و کارشناس اعتیاد با تاکید بر اینکه خانواده ها باید آموزش های مهارت زندگی را فرا گیرند، اظهار داشت: فراگیری مهارت های زندگی یا به عبارتی فرزند پروری نقش مهمی در جلوگیری از انحرافات فرزندان خواهد داشت.

نوروزی تصریح کرد: ایجاد فضای گرم و صمیمی و عاطفی محکم و رفتارهای مثبت نیز از دیگر عوامل ایجاد دلبستگی و تعهد خانواده ها به شمار می رود که باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه خانواده ها باید بر رفتار، اعمال و رفت و آمد فرزندان خود نظارت داشته باشند، گفت: مجموعه ترکیب مسائل مطرح شده می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از روی آوردن افراد به اعتیاد باشد.

 

منبع: ایرنا

انتهای پیام/