معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اعلام کرد که توانستیم ۳۴۱ میلیارد تومان از کل صندوق صدقات جذب کنیم که میزان رشد آنها نسبت به همین نقطه در سال گذشته ۹ درصد بوده است.

به گزارش نیکوکار، علیرضا عسگریان در نشستی خبری ضمن ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه این معاونت بیان کرد: ما توانستیم ۳۴۱ میلیارد تومان از کل صندوق صدقات جذب کنیم که میزان رشد آنها نسبت به همین نقطه در سال گذشته ۹ درصد بوده است. از میان آنها صندوق های خانگی ۵۶ درصد رشد داشته است. این در حالیست که میزان پرداخت صدقه به ازای هر ایرانی در روز ۱۱ تومان بود که اکنون به ۱۵ تومان در روز رسیده است.

وی کد دستوری صدقه را نیز اعلام کرد و افزود: کد دستوری صدقه *۸۸۷۷# است.

عسگریان در ادامه اظهار کرد: یکی از طرحهای مهم ما مبتنی بر نیاز است؛ یعنی نیاز را مشخص می کنیم و به واسطه آن پرداخت صورت می گیرد. ۲ هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان کمک شده است و ۱۲۶ درصد نسبت به نقطه مشابه رشد داشته است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد در ادامه به موضوع اکرام اشاره کرد و افزود: ۱۰۷۲ میلیارد تومان مردم به ایتام به صورت منظم کمک کرده اند.

عسگریان افزود: در حال حاضر تعداد فرزندان یتیم ما به ۱۴۴ هزار و ۸۰۰ نفر رسیده و تعداد فرزندان محسنین به ۲۱۲ هزار و ۴۵۰ نفر رسیده که تعداد کل فرزندان ایتام و محسنین ۳۵۷ هزار و ۳۲۷ نفر است. اکنون تعداد حامیانی که هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان را تامین می کنند، ۸۲۱ هزار و ۶۱۱ نفر هستند که تا پایان سال تعداد حامیان را به یک میلیون نفر می‌رسانیم.

به گفته وی، اکنون هر یتیم ما توسط این حامیان، معدل دریافتی متوسط کشوری اش ۴۵۹ هزار تومان است. فرزندان محسنین ما نیز متوسط دریافتی آنها به صورت کشوری ۲۳۱ هزار تومان است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه ما چهار نوع مرکز نیکوکاری داریم، گفت: یک سطح مراکز نیکوکاری محله محور هستند. یکسری مراکز در داخل صنوف مختلف هستند. مراکز نیکوکاری تخصصی و همچنین مراکز نیکوکاری ملی داریم.

وی گفت: اکنون در مجلس مرکز نیکوکاری در سطح هیات رییسه داریم.

عسگریان اعلام کرد: کل مراکز نیکوکاری اکنون به۵۵۵۱ مرکز رسیده است.

وی بیان کرد: مراکز نیکوکاری ٢ هزار و ١٢٣میلیارد تومان در ٩ ماهه اخیر کمک جذب کرده اند.

عسگریان با بیان اینکه رشد تعداد مراکز نیکوکاری نسبت به سال گذشته صد در صد رشد داشته است، گفت: امسال رسیدن به ۸۰۰۰ مرکز نیکوکاری هدف گذاری شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با اشاره به میزان زکات نیز گفت: در حال حاضر جمع کل زکات ۱۰۵۴ میلیارد تومان است و ۱۰۶ درصد رشد داشته است.

عسگریان در ادامه با اشاره به پویش ایران مهربان نیز گفت: سال ۱۴۰۰ قرار است هیچ یتیم و محسنینی نباشد که تحت پوشش نباشد. همچنین سرانه هر یتیم به ۷۰۰ هزار تومان و سرانه محسنین نیز از ۲۳۱ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان برسد.

وی ادامه داد: معاون اول رئیس جمهوری در این زمینه کمکهای زیادی داشتند و با دستور ایشان جلسه ای با تمام استانداران برگزار شد. دبیرخانه ای در هر فرمانداری و استانداری تشکیل شده است. اخیرا قرار شده است چارتی در این خصوص تنظیم شود تا این روند تداوم یابد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد بیان کرد: از شروع پویش ایران همدل ۸۰ هزار حامی اضافه شده است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/