کد خبر: 8016

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: برخی شهروندان غیرمشمول نظام‌های حمایتی، به طرق مختلف (حسب مورد) پس از پرداخت حق بیمه مربوطه، می‌توانند تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند.

به گزارش نیکوکار، مهدی شکوری در خصوص اقدامات سازمان تامین اجتماعی به منظور افزایش پوشش بیمه‌ای در کشور اظهار داشت: در حال حاضر چهار صندوق بزرگ بازنشستگی اعم از سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به همراه ۱۴ صندوق بازنشستگی اختصاصی، نظام جامع تامین اجتماعی کشور را در حوزه بیمه‌ای‌ تشکیل می‌دهند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی اما به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی (از جمله درمان) قرار داده است.

شکوری ادامه داد: بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.

وی تصریح کرد: با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: برخی اعضای جامعه که مشمول نظام‌های حمایتی نیستند، به طرق مختلف (حسب مورد) پس از پرداخت حق بیمه مربوطه، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

شکوری ادامه داد: اشخاصی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و به صورت اجباری مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار دارند (مشمولین بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی). نرخ حق بیمه این افراد مطابق تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی با احتساب سهم کارفرما، بیمه‌شده و دولت معادل ۳۰% مزد یا حقوق است.

وی توضیح داد: براساس ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۲۹‏‏‏‏/۰۷‏‏‏‏/۶۶ و ۱۳هیأت وزیران، صاحبان حرف ومشاغل آزاد به اشخاصی گفته می‌شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به کار اشتغال داشته باشند.

شکوری اضافه کرد: این اشخاص همچنین باید مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند و با توجه به مفاد ماده ۶ آئین نامه اجرایی یاد شده، بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هریک از شعب سازمان تامین اجتماعی شروع می‏شود.

وی در خصوص نرخ پرداخت حق بیمه این گروه از بیمه‌شدگان و تعهدات بلندمدت موضوع قانون تامین اجتماعی گفت: بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۴% (۱۲% سهم بیمه شده + ۲% سهم دولت) محاسبه می‌شود. بیمه بازنشستگی و فوت نیز با نرخ ۱۶% (۱۴% سهم بیمه شده + ۲% سهم دولت) وبیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ ۲۰% (۱۸% سهم بیمه شده + ۲% سهم دولت) پرداخت خواهد شد.

شکوری افزود: همچنین اشخاصی که سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان داشته و بنا به دلایلی بیمه‌پرداز نیستند، می‌توانند براساس مفاد ماده ۲ آئین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۲۶‏‏/۰۶‏‏/۱۳۸۵ و اصلاحیه‏های مورخ ۲۰‏‏/۱۱‏‏/۱۳۸۶ شورای عالی تأمین اجتماعی و ۱۱‏‏/۱۱‏‏/۱۳۸۹  و ۰۹‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۶ هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‏های تابعه (موضوع تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی) اقدام کنند.

به گفته این مسئول، حق بیمه متقاضیان برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی، مجموعاً ۲۷% دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است.

وی تاکید کرد: در راستای اجرای ماده “۷” قانون تأمین اجتماعی و به منظور تعمیم و گسترش چتر حمایتی بیمه به آحاد جامعه فاقد پوشش بیمه‌ای و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی، سازمان از سال ۱۳۸۳ اقدام به ایجاد شرایط بیمه برای گروه‌های اجتماعی غیرمشمول نظام حمایتی خاص کرد و تاکنون نیز ۲۵ گروه با انعقاد قرارداد با کارفرمایان مجازی (انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و…)، تحت پوشش قرار گرفته است.

 

منبع: ایرنا

 

انتهای پیام/