معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد سمنان بابیان اینکه توانمند شدن روستاها در این نهاد پیگیری می‌شود، گفت: سال گذشته ۶۵ درصد اشتغال کمیته امداد در روستاهای استان محقق شد.

به گزارش نیکوکار، علیرضا خدابنده پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان به میزبانی اداره کل کمیته امداد سمنان ضمن بیان اینکه طی سال گذشته ۶۵ درصد اشتغال کمیته امداد در روستاهای استان سمنان محقق شده است، ابراز داشت: توانمند شدن روستاها اقدامی که در این اداره کل پیگیری می‌شود زیرا این امر رونق اقتصادی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد.

وی ضمن بیان اینکه درآمد هر طرح اشتغال به‌طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ میلیون ریال است، افزود: مهار آموزی و حرفه‌آموزی ازجمله اقدامات مهمی که در راستای تحقق اشتغال مددجویان انجام شد و ارزیابی‌های صورت گرفته نیز نشان داد که این افراد در کار خود نیز موفق بودند.

۲۵ رابط اشتغال در سطح استان سمنان فعالیت می‌کنند

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان بابان اینکه درمجموع ۲۵ نفر رابط در حوزه اشتغال روستاها در حال فعالیت هستند، ابراز داشت: طی هشت‌ماهه سال جاری نیز ۵۴۵ فرصت شغلی در قالب کشاورزی، زنبورداری و دام‌پروری برای مددجویان ایجادشده است که همگی این موارد در روستاها هستند.

خدابنده بیان اینکه با فراهم شدن شرایط کاری و حمایت‌های کمیته امداد استان سمنان ۹۰ خانوار از تهران به منطقه کالپوش شهرستان میامی آمدند، تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که در صورت شرایط سرمایه‌گذاری و اشتغال جوانان ساکن در روستاها حاضر به مهاجرت معکوس و بازگشت به روستاها خواهند بود.

وی افزود: طی هشت‌ماهه سال جاری نیز ۳۲ طرح اشتغال‌زایی برای مددجویان و نیازمندان استان سمنان ایجادشدهکه این موارد نیز نشان می‌دهد کمیته امداد توانسته سهمی در توانمندسازی و معیشت مددجویان ایفا کند که این روند همچنان تداوم خواهد داشت.

منبع: مهر

انتهای پیام/