معاون توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره عملکرد مراکز گذری کاهش آسیب اظهار کرد: جمعیت تحت پوشش در ۶ ماهه اول سال ۹۹ در این مراکز ۱۷ هزار و ۴۸۲ نفر بوده است.

به گزارش نیکوکار، رضوان مدنی در همایش بزرگداشت روز جهانی ایدز با اشاره به شعار روز جهانی ایدز «همبستگی جهانی مسئولیت مشترک» بیان کرد: باتوجه به اینکه همکاری، همفکری و همگامی کلیه کشورها می‌تواند تاثیر گذار باشد، اکنون با شعاری که امسال نامگذاری شده، تاثیر بیشتر همگامی و همکاری بیشتر کشورها در این زمینه را می‌طلبد.

وی ادامه داد: در زمینه پیشگیری و مبارزه با اچ آی وی، سازمان بهزیستی که یکی از شرکای اصلی در بحث پیشگیری است، برنامه‌های خوبی در مراکز کاهش آسیب و باشگاه‌های مثبت داشته است. کووید-۱۹ در سراسر دنیا سایه افکنده و این می طلبد که ما تلاش و فعالیت بیشتری داشته باشیم. سازمان بهزیستی در خصوص ایدز در دو حیطه کاری عمل در سطح کاهش آسیب بین معتادان پرخطر و بی‌خانمان و حمایت از افراد مبتلا و خانواده‌های آنها فعالیت می‌کند که در سطح کاهش آسیب بین معتادان پرخطر مراکز کاهش آسیب با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و دفاتر و کارگزاری‌های سازمان ملل خدمات ارائه می‌دهند.

مدنی گفت: مراکز کاهش آسیب، مراکز گذری و سرپناه شبانه هستند که مراکز گذری و سرپناه شبانه ساختمان‌هایی هستند که در روز خدمات پیشگیری ارائه می‌دهند و در شب افرادی که نیازمند به سرپناه هستند، در آنجا اقامت دارند.

وی با بیان اینکه تیم‌های سیار نیز به صورت وابسته و مستقل عمل می‌کنند، اظهار کرد: مراکز سیار موبایل سن‌ترها هستند و پایگاه های کاهش آسیب انواع مراکز کاهش آسیبی هستند که ارائه خدمت می‌کنند.

معاون توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره عملکرد مراکز گذری کاهش آسیب اظهار کرد: جمعیت تحت پوششی که در ۶ ماهه اول سال ۹۹ داشتیم، ۱۷ هزار و ۴۸۲ نفر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۰۴ مرکز داریم که ۹۲ مورد از این مراکز مربوط به آقایان و ۱۲ مورد آن مربوط به زنان است. همچنین جمعا ۶۹ مرکز سرپناه شبانه داریم که ۲۰ مورد آن متعلق به زنان و ۴۹ مورد آن متعلق به مردان است و ۵۲۴۳ نفر را تحت پوشش خود قرار داده است.

مدنی درباره مراکز گذری سرپناه شبانه نیز گفت: ۳۶ مرکز داریم که ۶ مورد آن متعلق به زنان و ۳۰ مورد آن متعلق به مردان است که ۱۰ هزار و ۷ نفر را تحت پوشش خود قرار داده است.

معاون توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره عملکرد تیم‌های سیار وابسته و مستقل نیز توضیح داد: ۱۵۹ تیم داریم که ۱۳۹ تیم به صورت وابسته و ۲۰ تیم به صورت تیم سیار مستقل ارائه خدمت می‌دهند و جمعیت تحت پوشش ۲۲ هزار و ۳۲۴ نفر است.

وی درباره موبایل سنترها نیز گفت: در ۲۰ استان ۳۶ موبایل سنتر داریم که ۱۳ هزار و ۹۴۷ نفر از آنها خدمت گرفته‌اند. همچنین در ۱۵ استان ۲۶ کانکس داریم که به ۲۸۲۰ نفر خدمت ارائه داده‌اند.

معاون توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره تعداد تست‌هایی که در مراکز کاهش آسیب گرفته شده است، نیز توضیح داد و افزود: در ۱۱۴ مرکز گذری، ۶۹ سرپناه شبانه مردان و زنان، ۳۶ دی آی سی شلتر، ۱۵۹ تیم سیار وابسته و مستقل مردان و زنان و ۳۶ موبایل سنتر و ۲۶ ایستگاه کاهش آسیب تست اچ ای وی انجام شده است که در مجموع ۱۷ هزار و ۳۱۶ مورد تست اچ ای وی در ۶ ماهه اول امسال انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه حمایت از افراد مبتلا به HIV و خانواده‌های آنها باشگاه‌های مثبت را داریم گفت: تعداد کل پرونده هایی که به صورت موجود در سال ۹۹ خدمت گرفته‌اند، ۴۸۵۴ مورد بوده است. پرونده‌های جدیدی که تشکیل شده ۶۴۸ مورد بوده است. تعداد مردانی که از این باشگاه‌ها خدمت گرفته اند ۲۸۹۵ مورد، تعداد زنانی که از این باشگاه ها خدمت گرفته اند ۱۵۳۱ مورد و تعداد کودکان نیز ۳۹۵ مورد بوده است.

مدنی افزود: ۳۹۲۳ نفر در این باشگاه‌ها آموزش دیدند. تعداد افرادی که به مراکز فنی و حرفه‌ای معرفی شدند و مهارت آموزی پیدا کردند ۱۴۵ مورد بوده است. همچنین ۴۰۲ نفر از طریق باشگاههای مثبت صاحب شغل شدند.

معاون توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: همچنین ۲۷۳۶ نفر در باشگاه های مثبت خدمات و مشاوره روانشناسی و ۳۳۴۲ نفر خدمات مددکاری و خدمات اجتماعی گرفتند. ما به تعدادی از این افراد کمک هزینه دندانپزشکی ارائه کردیم که تعداد آنها ۸۹۵ مورد بوده است. همچنین ۹۹۷ نفر نیز هزینه تحصیلی دریافت کردند.

وی اظهار کرد: تعداد افرادی که در سال ۹۹ بیمه شدند، ۳۹۲ مورد بوده است. تعداد افرادی که تحت پوشش باشگاه یا مراکز شبانه روزی بودند و والدین آنها فوت شده و سرپرست نداشتند ۱۴۲ مورد بوده است. همچنین تعداد افرادی که خانواده آنها خدمات حمایتی و آموزشی دریافت کردند ۱۹۹۱ مورد بوده است.

منبع: ایسنا

 

انتهای پیام/