مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در آستانه روز جهانی پیشگیری از ویروس HIV، به تشریح خدمات سازمان بهزیستی برای پیشگیری از شیوع این ویروس پرداخت با اشاره به فعالیت موبایل‌ونها برای ارائه خدمات به معتادان متجاهر در پاتوق‌ها در زمینه کاهش آسیب، اعلام کرد که گرانی خودرو و بنزین، ارائه خدمات از طریق موبایل ون‌ها به معتادان متجاهر را دچار کندی کرده است.

به گزارش نیکوکار، فرید براتی‌سده، با بیان اینکه سازمان بهزیستی یکی از دستگاه‌های اصلی در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس ایدز و همچنین ارائه خدمات حمایتی به مبتلایان به ویروس ایدز در کشور است، گفت: در کشور کمیته‌ای تحت عنوان کمیته کشوری کنترل ایدز وجود دارد که دستگاه‌های مختلفی همچون وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و تعدادی از موسسات غیردولتی عضو آن هستند.

وی ادامه داد: همچنین برای کنترل بیماری ایدز، برنامه‌ای تحت عنوان برنامه استراتژیک کنترل بیماری ایدز کشور وجود دارد که تاکنون چهار برنامه از آن اجرا شده و امسال نیز برنامه پنجم استراتژیک کشوری کنترل بیماری ایدز اجرا خواهد شد که برای اجرای این برنامه، سازمان بهزیستی وظایف و مسئولیت‌هایی را برعهده دارد.

فعالیت ۱۰۴ مرکز گذری در کشور برای ارائه خدمات به معتادان در راستای پیشگیری از شیوع ویروس ایدز

براتی سده با اشاره به خدمات سازمان بهزیستی در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس HIV در کشور اظهار کرد: بهزیستی در حوزه کاهش آسیب، بیشتر بر موضوع ارائه خدمات به افراد معتاد پرخطری که احتمال شیوع ویروس ایدز در آنها وجود دارد، متمرکز شده است؛ که برای پیشگیری از این بیماری، ۱۰۴ مرکز گذری در سراسر کشور در حال خدمت‌رسانی هستند؛ از این تعداد، ۹۲ مرکز برای مردان و ۱۲ مرکز برای زنان است.

مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: همچنین ۶۹ مرکز سرپناه در کشور برای ارائه خدمات به معتادان بی‌خانمان در حال فعالیت هستند که ۴۹ مرکز برای مردان و ۲۰ مرکز برای زنان است.

وجود ۳۶ مرکز گذری سرپناه برای معتادان متجاهر

براتی‌سده با اشاره به مراکز گذری سرپناه نیز گفت: همچنین به منظور پیشگیری از ویروس ایدز، ۳۶ مرکز گذری سرپناه (۳۰ مرکز مردانه و ۶ مرکز زنانه) در سراسر کشور وجود دارد که علاوه بر ارائه خدمات گذری، امکان اقامت معتادان در شب نیز برای معتادان متجاهر وجود دارد.

از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، ۲۲ هزار و ۳۲۴ معتاد از تیم‌های سیار خدمت گرفته‌اند

وی در ادامه همچنین درخصوص فعالیت تیم‌های سیار به منظور پیشگیری از شیوع ویروس ایدز در کشور توضیحاتی ارائه داد و گفت: در کشور تیم‌های سیار وابسته (وابسته به مراکز گذری و مراکز گذری سرپناه) و مستقل در حال خدمت‌رسانی هستند؛ در واقع تیم‌های سیار تیم‌های دو نفره‌ای هستند که در پاتوق‌ها به ارائه خدمات‌ کاهش آسیب از قبیل سوزن، سرنگ، کاندوم و پانسمان زخم و آموزش برای پیشگیری از شیوع ویروس HIV می‌پردازند که در مجموع ۱۵۹ تیم سیار در کشور وجود دارد که ۲۰ مورد از این تیم‌ها مستقل و ۱۳۹ مورد از این تیم‌ها وابسته به مراکز گذری هستند.

به گفته براتی سده، از ابتدای سال ۹۹ تا پایان آبان ماه تاکنون ۲۲ هزار و ۳۲۴ نفر از معتادان از تیم‌های سیار خدمت گرفته‌اند.

فعالیت ۳۶ موبایل ون در پاتوق‌ها

مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی از سال گذشته جهت ارائه خدمات به معتادان متجاهر در پاتوق‌ها در زمینه کاهش آسیب، خدمتی تحت عنوان خدمات موبایل ون را هم فعال کرده است، گفت: در حال حاضر ۳۶ موبایل ون در ۲۰ استان کشور در حال خدمت‌رسانی هستند.

گرانی بنزین و خودرو فعالیت موبایل ون‌ها را تحت تاثیر قرار داده است

براتی سده تصریح کرد: سازمان بهزیستی علاقه دارد اغلب فعالیت‌های خود را به این سمت متمایل کند، اما به دلیل گرانی خودرو و بنزین، ارائه خدمات از طریق موبایل ون‌ها به معتادان متجاهر دچار کندی شده است، حتی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در یکی از جلسات نسبت به گسترش ارائه خدمات از طریق موبایل ون‌ها به معتادان تاکید کردند.

به گفته وی، تاکنون ۱۳ هزار و ۹۴۷ نفر از موبایل‌ون‌ها خدمت گرفته‌اند که ۱۲ هزار و ۷۳۷ نفر از آنها مرد و ۱۲۱۰ نفر از آنها زن بوده‌اند.

براتی سده به تشریح دیگر خدمات سازمان بهزیستی در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس HIV در کشور پرداخت و افزود: همچنین در حال حاضر پایگاه‌های سیاری به صورت کانکس نیز در کشور در حال خدمت‌رسانی در حوزه ارائه خدمات حمایتی، آموزشی و توزیع اقلام بهداشتی در قالب کاهش آسیب هستند.

براتی سده با اشاره به اینکه ۲۶ کانکس در ۱۵ استان خدمت‌رسانی دارند، یادآور شد: تاکنون ۲۸۲۰ نفر از معتادان از پایگاه‌های سیار خدمات کاهش آسیب دریافت کرده‌اند که ۲۳۰۹ نفر از آنها مرد و ۵۱۱ نفر از آنها زن بودند.

معتادانی که در حوزه کاهش آسیب خدمت گرفته‌اند چند نفر هستند؟

وی در پاسخ به این سوال که به طور کلی چند نفر در حوزه کاهش آسیب از سازمان بهزیستی خدمات دریافت کرده‌اند، بیان کرد: از ابتدای سال ۹۹ تا اواخر آبان ماه، تاکنون ۱۷ هزار و ۴۸۳ نفر از مراکز گذری سازمان بهزیستی خدمات مختلفی در حوزه پیشگیری، آموزش و اقلام بهداشتی دریافت‌ کرده‌اند که ۱۴ هزار و ۴۲۸ نفر از آنها مرد و ۳۰۵۴ نفر از آنها زن بوده‌اند.

مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور همچنین درباره میزان ارائه خدمات از طریق مراکز سرپناه به معتادان نیز بیان کرد: از ابتدای سال ۹۹ تا آبان ماه، ۵۲۴۳ نفر از خدمات مراکز سرپناه خدمات دریافت کرده‌اند که ۴۲۱۶ نفر از آنها مرد و ۱۰۲۷ نفر از آنها زن بوده‌اند. در مراکز گذری سرپناه نیز ۱۰ هزار و هفت نفر خدمت گرفته‌اند که ۸۵۷۲ نفر از آنها مرد و ۱۴۳۵ نفر از آنها زن بوده‌اند.

براتی سده با تاکید بر اینکه در تمامی مراکز گذری، سرپناه و مراکز گذری سرپناه از معتادان تست HIV گرفته می‌شود، بیان کرد: در سال جاری از ۴۸۵۶ نفر از معتادان در مراکز گذری، ۱۵۷۴ نفر از معتادان در مراکز سرپناه و ۲۷۸۰ نفر از معتادان در مراکز گذری سرپناه، ۴۶۳۰ نفر توسط تیم‌های سیار مستقل و وابسته، ۲۳۴۷ نفر توسط موبایل‌ون‌ها و ۱۱۴۹ نفر در کانکس‌ها تست HIV گرفته شده است.

خدمات حمایتی سازمان بهزیستی از مبتلایان به ویروس ایدز

۴۸۵۴ نفر از مبتلایان ویروس به ایدز در باشگاه‌های مثبت پرونده دارند

وی در ادامه به تشریح خدمات حمایتی سازمان بهزیستی از مبتلایان به ویروس ایدز پرداخت و گفت: خدمات حمایتی سازمان بهزیستی از افراد مبتلا، در قالب باشگاه‌های مثبت ارائه می‌شوند؛ در حال حاضر ۴۴ باشگاه مثبت در ۲۳ استان کشور در حال ارائه خدمات حمایتی به مبتلایان ویروس HIV هستند که تاکنون برای ۴۸۵۴ نفر از مبتلایان (۲۸۹۵ مرد و ۱۵۳۱ زن، ۳۹۵ کودک) در این باشگاه‌ها پرونده تشکیل شده است و آنها حداقل یکبار از باشگاه‌های مثبت خدمات حمایتی دریافت کرده‌اند.

تشکیل بیش از ۶۰۰ پرونده در باشگاه‌های مثبت در سال ۹۹

بنابر اظهارات مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، از ۴۸۵۴ پرونده تشکیل شده در باشگاه‌های مثبت ایدز، ۶۴۸ پرونده مربوط به سال ۹۹ است.

براتی سده یادآور شد: همچنین تاکنون ۳۹۲۳ نفر از بیماران مبتلا به ویروس ایدز از خدمات آموزشی برای نحوه برخورد با این بیماری زندگی استفاده کرده‌اند و تاکنون ۴۸۴۳ نفر از مبتلایان به ویروس ایدز برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانگاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی معرفی شدند.

مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره حمایت‌های شغلی از مبتلایان به ویروس HIV نیز توضیح داد: تاکنون ۱۴۵ نفر از مبتلایان به ویروس ایدز که فاقد شغل و حرفه بودند به مراکز فنی و حرفه‌ای معرفی شدند که این افراد پس از گذراندن دوره‌های آموزشی برایشان گواهی صادر شد. همچنین از طریق باشگاه‌های مثبت برای ۴۰۲ نفر از مبتلایان ایدز فرصت شغلی ایجاد شده است.

براتی سده در ادامه درباره میزان خدمات مددکاری و روانی اجتماعی سازمان بهزیستی به مبتلایان به ویروس ایدز نیز توضیح داد: به ۲۷۲۶ نفر از مبتلایان به این ویروس و همچنان خانواده‌هایشان خدمات روانشناسی و مشاوره ارائه شده است. همچنین ۳۳۴۲ نفر خدمات مددکاری و اجتماعی دریافت کرده‌اند.

مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ارائه خدمات دندانپزشکی به مبتلایان به ویروس ایدز از جمله خدمات مورد اهمیت است، گفت: تاکنون ۸۹۵ نفر از مبتلایان کمک هزینه دندانپزشکی دریافت کرده‌اند و همچنین ۹۹۷ نفر از مبتلایان نیز برای خود یا فرزندانشان کمک هزینه تحصیلی دریافت کرده‌اند.

بنابر اظهارات وی، همچنین در حال حاضر ۲۸۷۴ نفر به صورت ماهانه از سازمان بهزیستی و یا باشگاه‌های مثبت کمک هزینه معیشتی دریافت می‌کنند.

براتی سده در پاسخ به این سوال که باتوجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط خاص افراد مبتلا به ویروس ایدز سازمان بهزیستی چه تهمیداتی برای حمایت بیشتر از این افراد اندیشیده است، اظهار کرد: باتوجه به شرایط ویروس کرونا به باشگاه‌های مثبت اعلام شده است تا آموزش‌های لازم را به بیماران ارائه کنند و تلاش شود که تمامی پروتکل‌های لازم به صورت کامل رعایت شود؛ در همین راستا نیز به باشگاه‌ها اقلام بهداشتی از قبیل ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده ارائه شده است.

وی گفت: سازمان بهزیستی نیز با کمک دیگر نهادها اکنون در حال تهیه اقلام بهداشتی است.

انتهای پیام