از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اقدامات ویژه این سازمان در خصوص جلوگیری از افت تحصیلی در مناطق محروم در دوران بیماری کرونا تشریح شد.

به گزارش نیکوکار، دکتر سید جواد حسینی باتشریح اقدامات انجام شده در جهت جلوگیری از افت تحصیلی در مناطق محروم در دوران بیماری کرونا برای دنش آموزان استثنایی اظهار کرد: شبکه سازی از سطح ستاد تا سطح مدرسه در راستای ارتباط با مدارس مناطق محروم و احصاء مشکلات و نیازهای آموزشی و توانبخشی دانش آموزان و پیگیری اطلس یادگیری از جمله اقدام انجام شده در حوزه مناطق محروم در سازمان آموزش و پرورش استثنایی است.

وی افزود: افزایش کمک هزینه خرید مواد مصرفی رشته های مهارتی به دانش آموزان دوره متوسطه پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای با کم توانی ذهنی مناطق محروم از ۸۰ هزار تومان به ۱۵۸ هزار تومان برای هر دانش آموز جهت منزل و پرداخت کمک هزینه خرید مواد مصرفی رشته های کار و دانش و فنی حرفه ای به دانش آموزان با آسیب شنوایی و بینایی به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان برای هر دانش آموز جهت خرید مواد مورد نیاز در منزل از دیگر اقدامات می باشد.

معاون وزیر با بیان اینکه آموزش زبان اشاره به والدین دانش آموزان با آسیب شنوایی به صورت مجازی و حضوری در راستای توانمند سازی والدین از دیگر برنامه های سازمان آموزش و پرورش استثنایی می باشد اظهار کرد: آموزش خط بریل به والدین دانش آموزان با آسیب بینایی به صورت مجازی و حضوری در راستای توانمند سازی والدین ، تهیه و ارسال بسته های مشارکت خانواده محور به درب منازل دانش آموزان و حضور معلمان داوطلب در منزل دانش آموزان در مناطق محروم و روستایی جهت آموزش به دانش آموزان با نیازهای ویژه بدون دسترسی به فضای مجازی و مدرسه تلویزیونی از دیگر اقدامات ویژه سازمان آموزش و پرورش استثنایی در خصوص جلوگیری از افت تحصیلی در مناطق محروم در دوران بیماری کرونا می باشد.

وی گفت: ارائه آموزش های حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی به دانش آموزان با نیازهای ویژه بخصوص به دانش آموزانی که والدین آنها به دلیل مشکلات شناختی و بیسوادی توانی همراهی در آموزش با کودک را ندارند و ارائه خدمات مشاوره ای آنلاین و تلفنی در۴۲ مرکز مشاوره دانش آموزان با نیازهای ویژه و خانواده به دانش آموزان و خانواده ها در ایام کرونا از دیگر فعالیت ها می باشد.

وی افزود: تولید و ارسال بستههای آموزشی مبتنی بر نیازهای فردی دانشآموزان از سوی مدارس به درب منزل دانش آموزان، ارائه آموزش های تلفنی از سوی معلمان به والدینی که به فضای مجازی دسترسی ندارند ، تدوین دستورالعمل مدرسه یاری جهت بهره مندی از مشارکت اولیا در ایام بیماری کووید ۱۹ و استفاده از ظرفیت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ساکنان مناطق محروم و روستایی در آموزش به دانش آموزان با نیازهای ویژه از جمله دیگر فعالیت های صورت گرفته در مناطق محروم می باشد.

حسینی با بیان اینکه بسته های آموزشی مبتنی بر مهارت های روزمره زندگی با توجه به امکانات و زیست بوم زندگی دانش آموزان در آموزش و پرورش استثنایی تهیه شده است افزود: زمانی در برنامه های مدرسه تلویزیونی به تدریس وآموزش دانش آموزان ناشنوا اختصاص یافته است و همزمان نیز از زبان اشاره در تدریس دروس دوره ابتدایی در برنامه های تلویزیونی استفاده می شود.

وی گفت:استفاده از ظرفیت خیرین در تهیه بسته های اینترنتی و گوشی هوشمند در مناطق محروم و استفاده از نهضت توان افزایی ، استفاده از ظرفیت شبکه های استانی در آموزش به دانش آموزان با نیازهای ویژه و افزایش اعتبار خدمات توانبخشی به میزان ۲۰درصد در ایام کرونا جهت انجام خدمات توان بخشی در خارج از مدرسه بخشی دیگر از فعالیت های سازمان آموزش و پرورش استثنایی در ایام کرونا می باشد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، معاون وزیر در پایان به ارائه چند پیشنهاد پرداخت و گفت: استفاده از ظرفیت درس کاروزی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ساکن مناطق محروم در آموزش به دانش آموزان ،استفاده از ظرفیت کارکنان ادارات بهزیستی در قالب برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه (CBR) برای آموزش به دانش آموزان با نیازهای ویژه در مناطق محروم و روستایی و استفاده از ظرفیت مبلغان جوان حوزههای علمیه در آموزش مفاهیم درسی به دانش آموزان از جمله مواردی است که می تواند به بهبود آموزش در مناطق محروم منجر شود.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/