رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان گفت: 21تبلت و گوشی هوشمند بین دانش آموزان با نیازهای ویژه کردستانی توزیع شد.

به گزارش نیکوکار،  خلیل رنجبر امروز در مراسم نمادینی که در متوسطه با نیازهای ویژه گلها در سنندج برگزار شد، گفت: این تعداد تبلت و گوشی با مشارکت اداره استثنایی وخیرین در راستای رفع مشکل آموزش غیر حضوری بین دانش آموزان با نیازهای ویژه نیازمند استان توزیع شد.

رنجبر با بیان اینکه ۴۰ درصد از دانش آموزان با نیازهای ویژه استان به شبکه شاد دسترسی دارند، ادامه داد: این دانش آموزان از شبکه شاد به دلیل نداشتن گوشی هوشمند و تبلت محروم هستند.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد معلمان در شبکه شاد فعالیت دارند، گفت: معلمان با تهیه درسنامه وبسته های حمایتی آموزش های لازم را در اختیار دانش آموزانی قرار می دهند که به شبکه شاد متصل نیستند و نمی گذارند که جریان آموزش برای این دانش آموزان قطع شود.

وی یکی از رسالت های مهم در آموزش و پرورش استثنایی استان را حمایت های مادی و معنوی از دانش آموزان با نیازهای ویژه عنوان کرد و افزود: در راستای حمایت از دانش آموزان کمتر برخوردار کارگروه تدوین الگوی جامع و نوین برای ارائه خدمات حمایتی، ایجاد مشارکت خیرین و نیکوکاران در آموزش و پرورش استثنایی استان تشکیل شده است.

رنجبر تصریح کرد: با اجرای برنامه های فرهنگی اقدامات مؤثری در جلب مشارکت خیرین در راستای کمک به رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته دانش آموزانی که به علت کمبود امکانات و تجهیزات در معرض خطر افت تحصیل می باشند انجام گرفته است.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان افزود: یکی از دلایل اصلی ترک تحصیل به خصوص در مناطق کم تر برخوردار وضعیت اقتصادی خانواده هاست که قادر به تأمین بسیاری از نیازهای آموزشی و تحصیلی فرزندان خود نیستند.

رنجبر خاطرنشان کرد: مشکلات مالی از لحاظ جسمی وروانی فشار مضاعفی بر دانش آموز وارد کرده، انگیزه تحصیلی وی را پایین می آورد ودر نهایت منجر به ترک تحصیل می گردد که این آمار با توجه به شرایط خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه بالاتر است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/