مشاور رییس سازمان بهزیستی کشور در امور زنان با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰ هزار زن سرپرست خانوار برای دریافت خدمات بهزیستی پشت نوبت هستند، گفت: سازمان بهزیستی در حال رایزنی برای جذب بودجه جهت تسهیل ورود این افراد به چرخه سازمان بهزیستی است.

به گزارش نیکوکار، فاطمه عباسی، با بیان اینکه تمامی زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی خانه‌دار هستند، گفت: اکنون ۲۵۰ هزار خانوار زن سرپرست شامل چهار گروه زنان دارای همسر متوفی، زنان مطلقه، زنان دارای همسر از کارافتاده و دختران و زنان خود سرپرست تحت پوشش بهزیستی هستند، البته برخی از این زنان دارای مشاغل خانگی‌اند که می‌توان گفت توانمند شده‌اند و یا در حال توانمندسازی هستند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ هزار نفر از این زنان دارای همسر متوفی هستند، اظهار کرد: حدود ۶۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش را زنان دارای همسر از کار افتاده و ۶۰ هزار نفر را زنان مطلقه تشکیل می‌دهد.

عباسی در ادامه درباره میزان مستمری زنان سرپرست خانوار بیان کرد: میزان مستمری زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی براساس بعد خانوار متفاوت است؛ به طوریکه میزان مستمری خانواده‌ها از ۱۷۲ هزار تومان (برای خانوارهای تک نفره) تا ۵۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان (برای خانوارهای چند نفره) متغیر است؛ البته نمی‌توان گفت که این هزینه‌ها صفر تا صد مشکلات اقتصادی آنها را تامین می‌کند اما تاحدودی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

مشاور رییس سازمان بهزیستی در امور زنان معتقد است که دولت باید در زمینه تخصیص اعتبارات سازمان بهزیستی حمایت بیشتری داشته باشد تا بتوان خدمات بهتری ارائه داد.

مشاور رییس سازمان بهزیستی در امور زنان در ادامه به تاثیر تورم‌ها بر ابعاد مختلف زندگی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و افزود: سازمان بهزیستی در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت روان و سلامت جسمی فعالیت می‌کند.تورم‌ها بر روی همه این ابعاد تاثیر خود را داشته است، اما زنان در مسائل اقتصادی نسبت به مسائل دیگر بیشتر آسیب دیده‌اند، زیرا تمامی مشاغل به دلیل بیماری کرونا آسیب دیده‌اند اما مشاغل خانگی به دلیل کرونا و همچنین تورم با مشکلات بیشتری مواجه شده است.

عباسی ادامه داد: در این راستا سازمان بهزیستی سعی داشته تا از فرآیندهایی استفاده کند تا خانواده‌ها با آسیب کمتری روبه‌رو باشند.

وی با اشاره به اقدامات بهزیستی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در دوران شیوع کرونا نیز توضیح داد: برای حفظ سلامت زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده‌ها آنها وسایل بهداشتی رایگانی را به جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا در اختیار قرار دادیم. همچنین بحث معیشت آنها را تا حدودی تحت پوشش قرار دادیم.

مشاور رییس سازمان بهزیستی در امور زنان ادامه داد: سازمان بهزیستی بخشی از هزینه‌های فرزندان دانشجو و دانش‌آموز زنان سرپرست خانوار را نیز پشتیبانی کرد.

عباسی در ادامه درباره میزان افزایش پشت نوبتی‌های سازمان اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰ هزار پشت نوبتی وجود دارد که حدود ۲۰ هزار مورد از آنها خانواده‌های چند قلو و ۳۰ هزار مورد از آنها زنان سرپرست خانوار هستند. با این وجود هنوز بودجه جدیدی برای پرداخت مستمری به سازمان ارائه نشده تا ما بتوانیم این خانواده‌ها را وارد چرخه خدمات بهزیستی کنیم. در واقع باتوجه به شرایط کرونا در حال حاضر روند توانمندسازی بسیار کند شده است و نمی توان گفت که آنها توانمندسازی اقتصادی شده‌اند.

وی در این راستا از انجام مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه به منظور افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی خبر داد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/