معاونت اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به مددجویان کمیته امداد از سوی پست بانک داد.

به گزارش نیکوکار، حجت الله عبدالملکی روز سه شنبه در حاشیه این مراسم امضای تفاهمنامه همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و پست بانک افزود:این تفاهمنامه با هدف ایجاد اشتغال مددجویان کمیته امداد به امضا طرفین رسیده است و با توجه به امضا این تفاهمنامه مدیریت پست بانک سهم ارائه این تسیهلات به استانهای کشور مشخص و برای پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد سراسر کشور ابلاغ خواهد کرد.

وی تصریح کرد: براساس بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور شبکه بانکی موظف است چهار هزار ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال تا پایان امسال برای ایجاد ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در اختیار کمیته امداد قرار دهد.

معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد اظهار داشت: هر ساله این تسهیلات تکلیفی بر اساس قانون بودجه تعیین می شود و بانک مرکزی موظف خواهد شد بر همین اساس سهمیه بانک های مختلف را تعیین کند که در این میان زمینه ارائه سهمیه تسهیلات برای ۱۴ بانک کشور مشخص خواهد شد که از محل منابع داخلی خود بانک ها این تسهیلات پرداخت خواهند شد.

عبدالملکی با اشاره به اینکه امسال پست بانک نیز به جمع بانک های پرداخت کننده تسهیلات تکلیفی بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور برای ایجاد اشتغال اضافه شده است، گفت: هم اکنون عملیات شناسایی افراد واجد شرایط مددجوی تحت پوشش برای بهره مندی از این گونه تسهیلات نیز از سوی کارشناسان کمیته امداد به انجام رسیده است.

وی تصریح کرد: در این ارتباط تعدادی از مددجویان که برای بهره مند شدن از این تسهیلات نیازمند آموزش بودند با هماهنگی های لازم از طریق سازمان فنی حرفه ای بوده اند نیز معرفی و آموزش های لازم برای بهره مندی از تسهیلات را فرا گرفته و پرونده متقاضیان برای اخذ تسهیلات آماده شده است.

معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد گفت: با توجه به اینکه پست بانک برای ارائه تسهیلات به مددجویان کمیته امداد زمانی کمی را تا پایان سال جاری در اختیار دارد امیدوارم بتواند تسهیلات یادشده را به سرعت تا قبل از پایان اسفند پرداخت کند..

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های به انجام رسیده سقف پرداخت تسهیلات که از سوی شورای عالی اشتغال کشور و شورای پول و اعتبار تعیین و تامین شده است، به ازای هر شغل مبلغ ۵۰ میلیون تومان به هر مددجو پرداخت خواهد شد.

به گفته وی، میانگین تسهیلات پرداختی به هر مددجو مبلغ ۳۶ میلیون تومان است که با این حساب حدود شش هزار فرصت شغلی از طریق تسهیلات پست بانک در سراسر کشور ایجاد خواهد شد.

عبدالملکی اظهار داشت: در مجموع امسال از محل تبصره ۱۶ تسهیلات کمیته امداد باید مبلغ چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان  در اختیار این کمیته قرار گیرد که از محل دیگری نیز مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان به این رقم افزوده خواهد شد امیدوارم در صورت عمل کردن شبکه بانکی به صورت ۱۰۰ درصد به تعهدات خویش تا پایان سالجاری ۲۰۰ هزار فرصت شغلی را ایجاد کنیم.

سال گذشته نیز با پرداخت چهار هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان ۱۷۵ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی ایجاد شد که معادل یک سوم اشتغال ناخالص کشور بوده که ایجاد شده است.

 

منبع: ایرنا

انتهای پیام/