مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اکنون ۲۵۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور تحت پوشش این سازمان هستند، افزود: حدود ۳۰ هزار زن سرپرست خانوار نیازمند، پشت نوبت دریافت مستمری از سازمان بهزیستی هستند.

به گزارش نیکوکار، فاطمه عباسی خاطرنشان کرد: ۲۵۰ هزار خانوار زن سرپرست با احتساب بعد خانوار به ۵۸۱ هزار نفر می‌رسند که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار دارند. یک چهارم یعنی بالغ بر ۲۵.۵ درصد از این زنان از همسران خود جدا شده‌اند.

وی تصریح کرد: ۲۵.۵ درصد از این زنان مطلقه هستند که معادل ۶۸ تا ۷۰ هزار نفره از از این زنان را تشکیل می دهند. همچنین از این ۲۵۰ هزار خانوار زن سرپرست خانوار، ۲۸.۴ درصد همسران آنها فوت شده و ۲۵.۸ درصد دارای همسران از کار افتاده هستند.

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: دو درصد از ۲۵۰ هزار خانوار زن سرپرست تحت پوشش بهزیستی را دختران مجرد خودسرپرست تشکیل می دهند و سایر آنان، زنانی هستند که مشکلات دیگری دارند به طور مثال همسران آنها دارای اعتیاد یا زندانی هستند یا نیازمند هستند.

وی با بیان اینکه ۶۶۰۷ نفر از این زنان دارای همسران معتاد هستند، یادآور شد: میزان مستمری برای خانواده های زن سرپرست یک نفره بالغ بر ۱۷۲ هزار تومان، برای خانوارهای دو نفره بالغ بر ۲۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، برای خانوارهای سه نفره ۳۷۴ هزار تومان، برای خانوارهای چهار نفره ۴۸۳ هزار تومان و برای خانوارهای پنج نفره ۵۳۶ هزار تومان است.

وی تصریح کرد: همچنین حدود ۳۰ هزار زن سرپرست خانوار نیازمند پشت نوبت دریافت مستمری از سازمان بهزیستی کشور هستند.

عباسی با اشاره به اجرای طرح‌های متعدد توانمندسازی برای زنان، یادآور شد: سازمان بهزیستی موظف است سالانه حداقل ۱۰ درصد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خود را توانمند کرده و از سیستم حمایتی خارج کند که این امر تاکنون تحقق یافته است.

 

منبع: ایرنا

 

انتهای پیام/

ارسال نظر