مدیرکل بهزیستی شهر تهران با بیان اینکه سازمان بهزیستی مخالف برخورد ضربتی با کودکان کار و خیابان است، گفت: از ابتدای هفته گذشته همکاران اورژانس اجتماعی در سر چهارراه‌ها با رویکرد اعتماد سازی بین کودکان حضور دارند.

به گزارش نیکوکار، سعید آرام در خصوص جزئیات دور جدید طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: نگاه ما این است که از برخورد ضربتی با کودکان پرهیز و به روحیات آنها توجه کنیم.

وی افزود: در این راستا از ابتدای هفته گذشته همکاران اورژانس اجتماعی در سر چهارراه‌ها فقط با این رویکرد که با کودکان ارتباط برقرار کنند حضور دارند. همچنین اورژانس اجتماعی یک سری بسته‌های بهداشتی و حمایتی بین کودکان توزیع می‌کند تا این اعتماد ایجاد شود.

مدیرکل بهزستی شهر تهران با تاکید بر اینکه اجرای این طرح در راستای حمایت و کمک به کودکان است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته همزمان با اجرای طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان برخوردهایی صورت می‌گرفت که با توجه به سن کودکان این رفتارها مناسب نبود.

آرام با بیان اینکه امسال سازمان بهزیستی به دنبال افزایش اعتماد عمومی به این نهاد در راستای ساماندهی کودکان کار و خیابان است، تصریح کرد: امسال این کار را با اعتمادسازی برای کودکان و آگاه سازی برای مردم آغاز کردیم تا کودکان با رغبت و تمایل خودشان با تیم ما همراه شوند.

به گفته آرام، ۴ سازمان مردم نهاد در این طرح با سازمان بهزیستی همکاری می‌کنند و در مرحله اول هم توانمندسازی ۶۰۰ کودک ایرانی که در مراحل قبل شناسایی شده و برایشان پرونده تشکیل شد، انجام می‌شود.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/