خانواده های کارگری، بازنشستگان و مستمری بگیران قرار است در این طرح صاحبخانه شوند.

تامین مسکن معلمان در ماه گذشته به امضای مقامات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و آموزش و پرورش رسید.

همچنین ساخت مسکن برای کارکنان وزارت دفاع نیز سه ماه پیش به امضای طرفین رسید.

 

 

منبع: ایرنا

 

انتهای پیام/