به گفته رییس سازمان بهزیستی کشور، در قانون حمایت از حقوق معلولین، موضوع حمل و نقل افراد دارای معلولیت تاکید شده است ولی شرکت های هواپیمایی دولتی و خصوصی و حمل و نقل ریلی و مسافری بلیت نیم بها و یا خدمات دیگر را به بهانه واگذاری به بخش خصوصی اجرا نمی کنند.

به گزارش نیکوکار، علی محمد قادری در جلسه بررسی نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان که با حضور معاون نظارت و بازرسی سیاسی و قضایی و بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد، با بیان اینکه بیش از سه سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولین می گذرد، گفت: بر اساس این قانون ۱۱ وزارتخانه و ۱۵ دستگاه اجرایی در احکام اختصاصی و عمومی مکلف به انجام وظایفشان هستند.

وی با اشاره به اینکه ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره بر عهده دستگاه ها در اجرای این قانون قرار گرفته است، تشریح کرد: ریاست کمیته پیگیری این قانون در ماده ۳۱، معاون اول رئیس جمهور تعیین شده است که در دولت مردمی سیزدهم دو جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور و با حضور حداکثری وزرا برگزار و موضوعات بودجه ای و هماهنگی پیگیری شد و نهایتا صورت جلسه ۲۲ بندی که به شکل گیری ۶ کارگروه و انعقاد تفاهمنامه و پاسخگویی دستگاه ها انجام گرفته است.

وی یکی از مهمترین موانع اجرای قانون را بودجه عنوان کرد و افزود: در قانون موضوع حمل و نقل افراد دارای معلولیت تاکید شده است ولی شرکت های هواپیمایی دولتی و خصوصی و حمل و نقل ریلی و مسافری بلیت نیم بها و یا خدمات دیگر را به بهانه واگذاری به بخش خصوصی اجرا نمی کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: مناسب سازی یکی از موضوعات مهم در کشور است و دستگاه ها موظف به انجام کار هستند، ولی بودجه ای در نظام سنواتی کشور برای این کار وجود ندارد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

ارسال نظر