کد خبر: 12798

رییس سازمان امور اجتماعی کشور تاکید کرد

تقویت ساختار سازمان اجتماعی در دستورکار وزارت کشور

رییس سازمان امور اجتماعی تاکید کرد: تقویت ساختار سازمان امور اجتماعی کشور در دستور کار قرار دارد.

به گزارش نیکوکار، محمد عباسی در تشریح روند اقدامات سازمان امور اجتماعی کشور در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: به درستی و خردمندانه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۶ موضوع مربوط به کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی را با دغدغه مندی زیادی جدی پیگیری کردند و خطاب به مسئولین نظام یادآوری‌ها و تاکیدات مهمی در همان زمان داشتند و در همان وقت موج اولیه ای شکل گرفت .

وی اضافه کرد که اما باید قبول کنیم یکی از آسیب های اجتماعی در نظام مدیریت ما این بوده که هرگاه امامین انقلابی ما موضوعی را متذکر می‌شدند موجی ایجاد می‌شد و آرام آرام فروکش می‌کرد و این آسیب در همه دوران وجود داشته از جمله ۶ سال اخیر که این آسیب را داشتیم و آرام آرام توجهات کاهش پیدا کرده است.

عباسی ادامه داد: اما در دولت سیزدهم به چند دلیل در حال شکل گیری یک اراده محکم تر هستیم؛ رویکردهای این دولت بیشتر از دولت پیشین به سمت مسائل فرهنگی و اجتماعی است و اراده های شکل گرفته هم فرهنگی تر است که یک ظرفیت و موقعیت قلمداد می‌شود، ولی در فاصله‌ای که ما عهده دار مسئولیت سازمان امور اجتماعی کشور شدیم به این نتیجه رسیدیم که در گذشته وزارت کشور برای اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری را عملیاتی کند با اشکالاتی همراه بود که یکی از آنها این بوده که سازمان به صورت شکلی تشکیل داده شده است یعنی سازمان مقتدر و چابکی که به صورت مستقل تشکیل شود و بتواند با تجمیع همه ظرفیت دستگاه های مرتبط آنها را به خط کند، نداشتیم.

وی تاکید کرد: چنین سازمانی در گذشته شکل نگرفته است و لذا به دنبال این هستیم که سازمان چابک و مقتدری شکل دهیم؛ وقتی سازمانی می‌خواهد دستگاه‌های متولی را به خط کند باید اقتدار بالایی داشته باشد تا بتواند کار را پیش ببرد، در غیر این صورت تشکیل سازمانی در گوشه ای از یک وزارتخانه کاری از پیش نخواهد برد؛ لذا ما از فرصت اراده دولت سیزدهم در حل آسیب‌های اجتماعی و رویکردهای خود رییس جمهوری در حل آسیب‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم تا جدی تر موضوعات را دنبال کنیم.

رییس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم در مردم امید ایجاد کنیم افزود: باید در انتشار برخی شاخص‌های علمی که روی آنها بحث وجود دارد و قطعیتی برای درستی آنها وجود ندارد دقت کنیم برخی از این شاخص ها عمومی نیست چرا که ممکن است دقیق نباشند و بحث هایی روی آنها مطرح باشد.

وی افزود: دو سالی هست که کرونا فعالیت های اجتماعی و فرهنگی را کم کرده و حتی فعالیت های علمی هم به دلیل توقف فعالیت نظام دانشگاه و مدارس کم رنگ شده البته این به معنای توقف اقدامات نیست؛ لذا اقدامات جلوه نداشت اما با کاهش تدریجی این بیماری شاهد شتاب گیری در اقدامات همراه با جلوه بیرونی خواهیم بود؛ رییس جمهور هم در جلسات شورای اجتماعی همت ویژه‌ای دارند و با شرکت رییس جمهور و وزرای مرتبط کار مقابله با آسیب های اجتماعی بیش از پیش تقویت خواهد شد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/