سرپرست دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در سازمان بهزیستی گفت: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری باید صورت گیرد، همکاری در استقرار نظام تأمین اجتماعی چند لایه است که در این راستا یکی از مهم‌ترین اقدامات، سطح‌بندی و لایه‌بندی خدمات مورد ارائه در سازمان بهزیستی است.

به گزارش نیکوکار، نرجس اسعدی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: باتوجه به سیاست‌های ابلاغی، اولین گام‌ ها برداشته شده است؛ در این راستا اقدامات جهت لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات در حال پیگیری است.

سرپرست دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در واقع با سطح‌بندی و لایه‌بندی خدمات و گروه‌های دریافت‌کننده خدمات، جامعه هدف غربال می‌شود. گروه‌هایی که نیازمند خدمات حمایتی هستند از گروه‌هایی که قابلیت توانمندی و خروج از چرخه حمایتی را دارند تفکیک می‌شوند. البته در دسته نخست نیز پایش‌ها بصورت مکرر می‌بایست انجام شود تا افرادی که در بلند مدت از ظرفیت توانمندی و خروج برخوردارند نیز احصاء شود. با این دسته‌بندی‌ها می‌توان نیازهای جامعه تحت پوشش را به طور مشخص‌تر احصاء کرد تا به دنبال آن خدمات موثر و هدفمند ارائه شود.

سرپرست دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باید صورت گیرد همکاری در استقرار نظام تأمین اجتماعی چند لایه است. در این راستا یکی از مهمترین اقدامات، سطح‌بندی و لایه‌بندی خدمات مورد ارائه در سازمان بهزیستی است. طی دو سال اخیر تکمیل پرونده نیازمندان بصورت کلی و بدون توجه به نمودار توانمندی برای زنان سرپرست خانوار و اعضای خانوار تحت پوشش انجام می‌شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری دفتر توانمندسازی خانواده و زنان برنامه خود را بر روی حرفه‌آموزی، اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار قرار داده است، گفت: برای توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار نیازمند اقدامات اولیه‌ای هستیم که مقرر شده در این راستا طی سال جاری یکسری زنجیره‌ها فراهم شود.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/