از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، بخشنامه «سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان»، جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، ابلاغ شد.

به گزارش نیکوکار، در ارتباط با برنامه سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی حرفه ای منابع انسانی(معلمان)، بخشنامه «سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان»، از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، این بخشنامه در سه بخش سنجش صلاحیت، توسعه شایستگی و ارزیابی از شایستگی حرفه ای منابع انسانی (معلمان) و نحوه سنجش صلاحیت، ابلاغ شده است.

بر این اساس، گروه مشمول بخش سنجش صلاحیت، نیروهای «خرید خدمات آموزشی» هستند که براساس بند «ج» ماده ۲-۳ شیوه نامه شماره ۲۶۵/۱۴۰، موردسنجش صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه ای قرار خواهند گرفت.

همچنین برای توسعه شایستگی و ارزیابی از شایستگی های حرفه ای معلمان، در ادامه روند جاری، برای بخش «توسعه دانشی»، دوره های ضمن خدمت پیش بینی شده و ادامه خواهد یافت و کلیه مشمولان، مختار هستند در دوره های  مذکور شرکت و در صورت موفقیت در دوره ها، گواهی ضمن خدمت دریافت کنند.

بر اساس این بخشنامه، «نحوه سنجش صلاحیت عمومی و تخصصی» از طریق فرم های موجود در پروفایل مشمولان و ارزیابی آن از طریق سامانه  Ltms انجام می شود.

«سنجش دانش صلاحیت حرفه ای» نیز از طریق آزمون جامع الکترونیکی، هفتم تیر ماه امسال از طریق سامانه مذکور برگزار خواهد شد و هر یک از گروه های مشمول، به شرح زیر در آزمون اختصاصی گروه خود شرکت خواهند کرد:

۱-محتوای آزمون مربوط به ۱۳ گروه: «معاونان دوره ابتدایی، آموزگاران شش پایه، دبیران دوره متوسطه اول، دبیران دوره متوسطه دوم، هنرآموزان، معلمان تربیت بدنی و مراقبین سلامت» در قسمت ارزیابی شایستگی «سنجش صلاحیت» سامانه Ltms تعریف شده است که همکاران براساس پست موردتصدی، محتوای مرتبط را مشاهده خواهند کرد و می بایست در آن بخش ثبت نام کرده تا امکان شرکت در آزمون در تاریخ مقرر برای آن ها فراهم شود.

آزمون آموزگاران دوره ابتدایی به تفکیک پایه انجام می شود. درضمن برخی از همکارانی که در واحد آموزشی دارای دو یا چند سمت هستند، می بایست در آزمونی شرکت کنند که بیشترین ساعت کار، در ابلاغ آنها ثبت شده باشد. آموزگاران کلاس های چندپایه در آزمون یکی از پایه ها به انتخاب خودشان شرکت خواهند کرد. در ضمن آزمون شامل گروه مربیان پرورشی نیست.

۲- شرکت همکاران در آزمون فقط از طریق گوشی موبایل امکان پذیر است. بنابراین؛ توجه به موارد زیر مورد تأکیداست:

ـ تعداد سؤالات آزمون ۴۰ سئوال است و هر همکار فقط ۴۰ دقیقه فرصت برای پاسخ گویی به سؤالات خواهد داشت.

ـ بازه زمانی برای پاسخ گویی از ساعت ۱۵ الی ۱۶ روز آزمون است و همکاران دراین بازه زمانی فقط۴۰ دقیقه فرصت پاسخ گویی دارد.

ـ تعداد سئوالات در هر صفحه محدود است و همکاران در صورت ورود به صفحه بعد، امکان بازگشت به صفحه قبل را نخواهند  داشت و ضروری است به سئوالات با دقت پاسخ دهند تا نیاز به برگشت به صفحه قبل نباشد.

۳- نیروهای خریدخدمات آموزشی که حدنصاب نمره (۱۸۰ امتیاز) را کسب کنند، امکان تمدید قرارداد برای سال آتی را خواهند داشت و افرادی که نمره کمتر از ۱۸۰ امتیاز را کسب کنند با صلاح­دید استان، یک نوبت دیگر فرصت شرکت در آزمون را خواهند داشت.

بخشنامه «سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان» را از اینجا دریافت کنید.

 

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

ارسال نظر