• thumbnail

    آموزش آنلاین به کودکان سندرم داون در دوران کرونا

    مردم تحت تاثیر ویروس مرگبار کرونا شیوه فعالیت‌های خود را تغییر داده‌اند به گونه‌ای که حتی نحوه آموزش کودکان و نوجوانان تغییر کرده و به فضای مجازی سوق یافته و در این راستا کودکان مبتلا به سندروم دان از این مساله مستنثی نیستند و آموزش آن‌ها نیز از طریق فضای مجازی انجام می‌شود.

  • thumbnail

    کودکان سندرم داون، شیرین و دوست داشتنی

    همینکه با او چشم تو چشم شدم، لبخند ملیحی توی چهره اش نقش بست و من را به سمت خودش دعوت کرد. بعد از سلام، خیلی باادب و با لکنت زبانی که داشت، سوال کرد شما دکتری؟ من که از حال و احوالش خبر داشتم، گفتم نه پسرم. من خبرنگارم.