• thumbnail

    نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران مطرح کرد

    کم توجهی به معلولین در برنامه‌های نوروزی شهرداری

    نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر با بیان اینکه برنامه‌های شهرداری در ایام نوروز این شهر را به شهری گردش‌پذیر تبدیل کرد در عین حال گفت: در برنامه‌های نوروز هیچ اشاره مستقیم و توجه خاصی به معلولین نشده بود.