• thumbnail

    رئیس کمیته امداد اعلام کرد

    ایجاد یک سوم اشتغال کشور توسط کمیته امداد

    رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه در سال ۹۷، ۱۴۸ هزار شغل برای مددجویان ایجاد شده است، گفت: سال گذشته یک سوم اشتغال کشور توسط کمیته امداد ایجاد شد.