• thumbnail

  نوروزی تشریح کرد

  اقدامات حمایتی طرح مهریه از زنان

  نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این که طرح اصلاح قانون مهریه در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفته است، به تشریح ابعاد حمایتی این طرح از جامعه زنان پرداخت.

 • thumbnail

  نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

  قانون مهریه کمیسیون قضایی مجلس عطف به ماسبق می شود

  نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به بررسی طرح مربوط به مهریه در این کمیسیون تاکید کرد: این قانون و مواد آن در صورت تصویب عطف به ماسبق می شود و شامل حال زندانیان کنونی مهریه خواهد شد.