• thumbnail

  لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس قفل شده است

  معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با ابراز تاسف از عدم اعلام وصول لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" در مجلس شورای اسلامی، گفت: نزدیک به پنج ماه است که این لایحه در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد، بر خلاف تمام رویه‌های قانون گذاری اعلام وصول نمی‌شود و این به معنای قفل کردن فرآیند قانون گذاری کشور است.

 • thumbnail

  دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده:

  نگاه فراقوه ای به مشکلات زنان در لایحه منع خشونت شکل گرفته است

  دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه حل مشکلات و تناقضات حقوق زنان کار یک قوه نیست بلکه عملکرد همه نهادها را می طلبد، گفت: با تشکیل کارگروه ملی، نگاه فراقوه ای بودن مشکلات زنان در لایحه حفظ کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت شکل گرفت.

 • thumbnail

  رسیدگی محرمانه به پرونده زنان خشونت دیده+روند رسیدگی

  دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: مطابق با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، رسیدگی قضایی پرونده‌های زنان خشونت دیده محرمانه است. اطلاعات مربوط به زنان خشونت دیده از قبیل نوع خشونت و شماره تلفن‌زنان خشونت دیده محرمانه محسوب می‌شود و از این رو حتی مراکز درمانی بدون رضایت خشونت دیده حق انتشار آن‌ها را ندارند.

 • thumbnail

  لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت » در صورت تصویب، بودجه دار می شود

  مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح کرد: اعتبارات لازم برای لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در صورت تصویب، در بودجه سالانه در نظر گرفته می‌شود، همچنین کارگروه‌ها می‌توانند برای آن درخواست اعتبار دهند چراکه این لایحه شامل دو قوه قضاییه و مجریه است و هر دو قوه می‌توانند در این زمینه مطابق با برنامه‌های خود درخواست اعتبار کنند.

 • thumbnail

  لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از نمای نزدیک

  سرانجام پس از یک دهه انتظار، لایحه حمایت و کرامت از زنان در برابر خشونت با ۵۷ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات در مسیر قانونگذاری قرار گرفته، لایحه‌ای دربردارنده محتوا و مفاد حقوقی حمایتی، که دانستن مفاد آن ضروی است.