• thumbnail

    چرا تمایل خانواده‌های متقاضی «فرزندخواندگی» برای سرپرستی نوجوانان کم است؟

    مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه تمایل خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی، برای فرزندخواندگی نوجوانانِ فاقد سرپرست موثر بسیار اندک است، گفت: اولویت سازمان این است که به طور کلی کودکان و نوجوانان در مراکز بهزیستی نمانند و وارد خانواده جایگزین شوند، اما اگر به هر صورت این امکان فراهم نبود تلاش می‌شود که از ۱۵ سالگی مراحل مهارت‌آموزی به این نوجوانان در کنار تحصیل به طور جدی دنبال شود.

  • thumbnail

    آیا کام زوج‌های نابارور با فرزندخواندگی شیرین می‌شود؟

    داشتن فرزند مهمترین اتفاق زندگی مشترک است، میوه‌ای شیرین که شاید چشیدن طعم آن را هنوز برخی زوج‌های جوان بویژه نابارور تجربه نکرده باشند و همچنان در انتظارند تا فضای خانه را صدای دل انگیز و شاد کودکی پر کند و به خود ببالند که دو پای کوچک در فضای گرم خانه‌شان قدم می‌زند و جست وخیز می‌کند، با این اوصاف آیا فرزندخواندگی می‌تواند کام و زندگی آنها را شیرین و رنگ و بوی دیگری ببخشد؟