• thumbnail

    حمایت از زنان سرپرست خانوار ۵ دهک اول درآمدی با ایجاد «صندوق ضمانت»

    معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به تصویب "صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار" در جلسه نخست ستاد ملی زن و خانواده دولت سیزدهم، درباره جزئیات این صندوق گفت: با تشکیل این صندوق و با همکاری وزارت کار، امید داریم بتوانیم پوشش دهی خوبی را برای آن دسته از زنان سرپرست خانواری که جزو دهک‌های یک تا پنج هستند و در عین حال تحت حمایت کمیته امداد نیز نیستند، داشته باشیم.