• thumbnail

    ۳۰۰ تبلت به دانش‌آموزان بی‌بضاعت در خوی اهدا شد

    مدیر آموزش و پرورش خوی گفت: در راستای کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت در فراگیری آموزش‌های مجازی با استفاده از ظرفیت خیّران و توسط موسسه خیریه عترت بوتراب شهرستان، ۳۰۰ تبلت دانش‌آموزی تهیه و بین خانواده‌های تحت حمایت توزیع شد.