• thumbnail

  / بررسی مسایل استان قم/ طرح ملی شهید سلیمانی

  تکمیل پروژه های طرح ملی شهید سلیمانی با حضور خیرین امکان پذیر است

  رمضان بیگی مشکل اساسی در این طرح را مشارکت خیرین عنوان کرد و افزود: مشکل اساسی این است که سالن های سقف بلند که می بایستی به صورت مشارکتی و بخش عمده هزینه ها از طریق خیرین تأمین شود در حال حاضر انجام نشده، اما با همت مدیر کل آموزش و پرورش و مجموعه خیرین مدرسه ساز استان به دنبال این هستیم که بتوانیم از ظرفیت خیرین برای تکمیل پروژه های طرح شهید سلیمانی استفاده کنیم و در سال تحصیلی جاری این پروژه ها را به پایان برسانیم.

 • thumbnail

  ساخت ۵۰ درصد مدارس با کمک خیرین

  سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طی سه سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد مدارس با کمک خیرین ساخته شده است گفت: خیرین در یک سال ۳۰۰۰ میلیارد تومان از اندوخته های خود را با عشق و علاقه وارد مدرسه سازی کرده اند.