• thumbnail

  معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری ها:

  ۹۰۰ شرکت تعاونی دهیاری بیش از ۱۰ هزار شغل ایجاد کردند

  معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: در حال حاضر ۹۰۰ شرکت تعاونی دهیاری در کشور فعال هستند که ۲۱ هزار دهیاری، معادل ۵۶ درصد دهیاری های کشور، عضو آنها هستند و این تعاونی ها بیش از ۱۰ هزار شغل در مناطق روستایی ایجاد کرده اند.

 • thumbnail

  معاون وزیر بهداشت:

  حدود ۲ هزار نیروی بهداشتی برای مناطق محروم جذب می‌شوند

  معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: از سهمیه جذب نیرو در وزارت بهداشت، حدود ۲ هزار نیرو مربوط به نیروهای بهداشتی است. عمده این نیروها برای بهورزان در مناطق محروم، شهرها و روستاهای مرزی در نظر گرفته شده و اولویت برای جذب بهورز است.