• thumbnail

    به مناسبت روز جهانی کودک:

    کودکان معلول بهزیستی چشم انتظار پیدا شدن خانواده هستند

    مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از متقاضیان فرزندخواندگی خواست تا کودکان دارای معلولیت را نیز به فرزندخواندگی بپذیرند و گفت: این کودکان نیز همانند همه کودکان دیگر، چشم انتظار خانواده و داشتن پدر و مادر هستند.