• thumbnail

    کرونا، سرگردانی کودکان و رویش مهدهای کودک زیرزمینی

    درحالیکه براساس مصوبه ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا مهدهای کودک در رسته شغلی سه قرار دارند، چندی پیش برخی از مربیان و موسسان مهدهای کودک استان تهران خواستار تغییر رسته شغلی‌شان شدند تا به دنبال آن بتوانند فعالیت خود را در مهدهای کودک حتی در وضعیت قرمز هم ادامه دهند.