• thumbnail

    کودکان کار، آسیب‌پذیرِ کرونا / ۷۲میلیون کودک مشغول کارهای سخت و زیان‌آور در جهان

    از روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا در جهان، رعایت بهداشت یکی از موضوعات مهمی بود که تمام کشورها آن را به مردم توصیه کردند؛ موضوعی که شاید از سوی برخی گروه‌ها کمتر از سایرین جدی گرفته شود و همین زنگ خطری باشد برای انتظار احتمال افزایش شیوع ویروس در محیط‌هایی که افراد توجهی به رعایت این مهم ندارند. در این میان کودکان، یکی از کانون‌های مهم برای افزایش ریسک شیوع کروناویروس است.