• thumbnail

    مشاور و مدرس آموزش خانواده در شیراز:

    نداشتن مهارت‌های زندگی اصلی‌ترین علت طلاق است

    یک مشاور و مدرس آموزش خانواده در شیراز، نداشتن مهارت‌های زندگی را اصلی ترین علت طلاق خصوصا در سال‌های اول ازدواج دانست و بر لزوم توجه بیشتر به ارتقاء این مهارت‌ها برای جوانان تاکید کرد.