• thumbnail

    برگزاری نشست مشترک سازندگان زنجیره تامین ایران خودرو و نمایندگان بانک تجارت

    اوراق گواهی اعتبار مولد، برای تامین مالی قطعه سازان منتشر می‌شود

    در نشستی با حضور نمایندگان شرکت های تامین کننده ورق، فولاد و آلومینیوم ساپکو و نمایندگان انجمن قطعه سازی کشور، کاربرد اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) برای بهره برداری در صنعت قطعه سازی به عاملیت بانک تجارت مورد ارزیابی قرار گرفت.