مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه مجموعه افراد معلول سرپرست خانوار در گذشته به صورت یک نفره مستمری دریافت می‌کردند، گفت: امسال با پیگیری‌های مدیریت سازمان و همکاری مجلس و دولت این افراد بر اساس تعداد اعضای خانوار خود مستمری دریافت می‌کنند.

به گزارش نیکوکار، داریوش بیات نژاد با بیان اینکه بیش از ۹۲ درصد فعالیت‌های سازمان بهزیستی به بخش خصوصی، موسسات خیریه و NGOها واگذار شده است، گفت: سازمان بهزیستی به دنبال ارتقای کیفیت زندگی مجموعه افراد نیازمند به خدمات است، اما آنچه که مطلوب و مورد نیاز این افراد است در بضاعت اعتبارات و امکانات دولت نیست و ما با وجود کمک های خیریه‌ها امکان پاسخگویی به همه نیازهای جامعه هدف را نداریم.

مدیرکل بهزیستی استان تهران، حمایت‌های همه جانبه بهزیستی از جامعه هدف به ویژه معلولان، افراد بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانوار را منحصر به فرد خواند و گفت: مصداق آن افزایش مستمری به بیش از ۳.۵ برابر در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ است و امسال نیز حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت مستمری خواهیم داشت.

بیات نژاد با اشاره به اینکه مجموعه افراد معلول سرپرست خانوار در گذشته به صورت یک نفره مستمری دریافت می‌کردند، اظهار کرد: امسال با پیگیری‌های مدیریت سازمان و همکاری مجلس و دولت بر اساس کل خانوار خود مستمری دریافت می‌کنند.

وی هموار کردن مسیر توانمندسازی افراد تحت پوشش را هدف و استراتژی بهزیستی خواند و گفت: سازمان با توانمندسازی جامعه هدف خود به دنبال حفظ استقلال افراد از نظر معیشتی و اشتغال است. از این رو برای مجموعه افراد تحت پوشش در استان تهران در سال گذشته بیش از سه هزار و ۴۰۰ شغل ایجاد کرد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، تصریح کرد: مجموعه “خیریه حامی سازمان بهزیستی” هفته گذشته در مشهد مقدس تشکیل شد. مجمع خیرین ساخت بیش از ۱۶۰۰ واحد مسکونی را با کمک سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان و مجموعه بسیج و سپاه پذیرفت تا خانواده‌های معلول خانه دار شوند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/