مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور از اجرای برنامه «مراقبت از خانواده» برای زنان سرپرست خانوار به منظور جلوگیری از فروپاشی خانواده آنها بدلیل فقر و مشکلات اجتماعی خبر داد.

به گزارش نیکوکار، فاطمه عباسی ‌با بیان اینکه تا پیش از این در سازمان بهزیستی کشور برنامه کاهش فقر قابلیتی اجرا می‌شد، گفت: این برنامه از امسال ارتقاء پیدا کرده و با رویکرد «مددکاری جامعه‌ای» ‌برای کاهش فقر برگزار می‌شود.

وی در مورد نحوه اجرای طرح مذکور افزود: این طرح براساس همکاری با کلینیک‌های مددکاری انجام می‌شود، به طوریکه مددکاران بین مردم و به ویژه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی که در محلات آسیب‌پذیر هستند می‌روند و مورد به مورد آنها را نیازسنجی می‌کنند.

مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بعد از این مرحله برنامه‌های لازم ‌تدوین می‌شود، تصریح کرد: برای این زنان سرپرست خانوار برنامه مداخله‌ای اجرا خواهد شد. این طرح به تازگی شروع شده است.

عباسی در ادامه به طرح مراقبت از خانواده اشاره کرد و گفت: این طرح در تلاش است تا کاری کند که خانواده به دنبال فقر از هم پاشیده نشود. مشکلات این خانواده‌ها ناشی از فقر یا مسائل دیگری هستند که باید قبل از تبدیل شدن به یک آسیب اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی در خصوص طرح مراقبت از خانواده توضیح داد: زیر مجموعه این طرح تمام بسته‌های حمایتی تعریف شده است تا خانواده زنان سرپرست خانوار سالم و موثر باقی بماند. دلیل توجه به این موضوع این است که اگر از یک زن سرپرست خانوار به خوبی حمایت نشود در آینده ممکن است تبدیل به یک فرد آسیب دیده اجتماعی شود، حتی کودک این خانواده‌ها به سادگی ممکن است تبدیل به یک‌ کودک کار شود.

به گفته عباسی، در مجموع ۲۵۰ هزار خانوار زن سرپرست شامل ۴ گروه زنان دارای همسر متوفی، زنان مطلقه، زنان دارای همسر از کارافتاده و دختران و زنان خود سرپرست تحت پوشش بهزیستی هستند و طرح برای اولین بار از امسال اجرا می‌شود.

 

منبع: ایسنا

 

انتهای پیام/