معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور گفت: محدودیتی در واگذاری دفترچه بیمه خدمات درمانی به مددجویان بهزیستی وجود ندارد و همه اطلاعات مددجویان سازمان بهزیستی در سامانه ای به نام «ارمغان» بارگذاری می‌شود.

به گزارش نیکوکار، احمدرضا شجیعی از صدور دفترچه های بیمه خدمات درمانی مددجویان در مراکز پیشخوان دولت در سراسر کشور خبر داد و افزود: با توجه به پایان یافتن اعتبار دفترچه های بیمه خدمات درمانی سایر اقشار سازمان بهزیستی یعنی مددجویان و افراد دارای معلولیت در خرداد سال جاری، اطلاعات بیمه ای بیش از ۵۰۰ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی واجد شرایط دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی، از سوی سازمان بهزیستی روی «سامانه امید» سازمان بیمه سلامت بارگذاری شد.

وی یادآور شد: از نخستین روز تیر ماه امکان ثبت درخواست و صدور دفترچه های بیمه خدمات درمانی در دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور برای مددجویان سازمان بهزیستی فراهم شده است و کسانی که متقاضی دریافت دفترچه بیمه هستند می توانند به این دفاتر مراجعه کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشو با تاکید بر اینکه محدودیتی در صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی برای مددجویان واجد شرایط دریافت از خدمات بهزیستی وجود ندارد، گفت: افراد دارای معلولیت، افراد بی بضاعت و زنان سرپرست خانواری که واجد شرایط دریافت خدمات از بهزیستی هستند اما هنوز به عنوان مددجوی سازمان شناخته نشده اند، لازم است طی دو هفته آینده به صورت حضوری به مراکز سازمان مراجعه کنند و پس از مشاوره با مددکاران مرکز و ثبت اطلاعات در سامانه ارمغان به عنوان مددجو معرفی شوند تا بتوانند از خدمات سازمان بهزیستی استفاده کنند.

 

منبع: ایرنا

 

انتهای پیام/